Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/35/06

EFS.jpeg                                            unia.jpeg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/35/06 na zadanie pn:

 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.2 projekt p.n. „Przyszłość z perspektywami”: „ KELNER - BARMAN” dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

 

Złożono ofert:  1, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnia Pracy „Oświata”

ul. Faradaya 31

42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 8 450,00 

słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak