Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/36/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/36/06 na zadanie pn.:

 

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, pow. kłobucki, woj. śląskie”.

 

Złożono ofert:  9 , z czego odrzucono i wykluczono z postępowania 5.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

ACOM Sp. j. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki

42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 106

za cenę brutto: 43 047,70 zł

słownie: czterdzieści trzy tysiące czterdzieści siedem złotych 70/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

  

Jednocześnie informuję, że wykonawca

§              Firma Helikon – Centrum Komputerowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 18, 42-100

Kłobuck nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania,  a oferta odrzucona.

Podstawa prawna –  art. 9 ust. 2, art. 26 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

§              Firma PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., ul. Opolska 14, 40-084

Katowice nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania,  a oferta odrzucona.

Podstawa prawna –  art. 9 ust. 2, art. 26 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

   

§              Firma INTER-ES Piotr Ponikowski Oddział w Częstochowie, ul. Jesienna

87/89, 42-200 Częstochowa nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania,  a oferta odrzucona.

Podstawa prawna –  art. 9 ust. 2, art. 26 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

§              Firma „ MACIEK” Elżbieta Pyrkosz, Al. Armii Krajowej 82/66, 42-200

Częstochowie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania,  a oferta odrzucona. Dodatkowo Wykonawca  w formularzu ofertowym podał w sposób rozbieżny zapisaną liczbowo i słownie kwotę podatku VAT . Omyłki tej nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskutek czego oferta zostaje odrzucona

Podstawa prawna –  art. 9 ust. 2, art. 26 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 , art. 89 ust. 1 pkt. 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

§              Firma Handlowo Usługowa S-COMP Katarzyna Wołoszyn, ul. Fiołkowa 12/9,

31-457 Kraków, uzupełnił w wyznaczonym terminie wymagany dokument, w formie kopii, która nie została poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument ten nie spełnia wymogów określonych w § 4.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca został wykluczony z postępowania, a oferta odrzucona.

Podstawa prawna – art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

Starosta Kłobucki
mgr Krzysztof Nowak