Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/43/06

EFS.jpeg unia.jpeg

EFS.jpeg unia.jpeg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SPO RZL

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.plInformuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/43/06 na zadanie pn.:
„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA”.

Złożono ofert: 3, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0 .

Wybrano ofertę firmy:
Spółdzielnia Pracy „ Oświata”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
za cenę brutto: 5 060,00 zł
słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.


Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak