Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/44/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/44/06 na zadanie pn.:

 

„Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych”.

 

Złożono ofert:  2, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0 .

 

Wybrano ofertę firmy:

Z.U.H. „ ALNUS” Rafał Randak

Makowska ul. Radomszczańska 100, 98-330 Pajęczno

Pracownia Geodezyjna,  ul. Rynek im. Jana Pawła II 17, 42-100 Kłobuck

za cenę  brutto: 2 440,00 zł   

słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100

 

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak