Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuje, że postępowanie przetargowe Nr ZI.I. 3432/42/06 pn. „ Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt pn. „ Nadzieja na jutro”: ”ARCHITEKT KRAJOBRAZU”, zostało unieważnione na podstawie art. 94 ust. 2 i art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

      Starosta Kłobucki

        Krzysztof Nowak