Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/45/06

zporr3.jpeg       EFS3.jpeg      unia.jpeg

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

  

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/45/06 na zadanie pn.:

 

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

 

Złożono ofert:  6, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0 .

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Agencja Biegłych Rewidentów „ BADEX” Sp. z o.o.

ul. Reymonta 45

45-072 Opole

za cenę brutto: 2 684,00 zł

słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100

 

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak