Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/49/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/49/06 pn.:

 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji szkolenia: „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych”.

 

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr

Al. Kościuszki 13

42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 4 198,92 zł

słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

 

 

 

Wicestarosta Kłobucki

inż. Stanisław Garncarek