Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/48/06


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/48/06 na zadanie pn.:

 

„Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych, wyceny nieruchomości zajętych pod drogi oraz wyceny nieruchomości do wywłaszczenia na cel publiczny”.

 

 Część I – „ Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Józefa Ożóg – Geodetę Uprawnionego

42-224 Częstochowa, ul. G. Bacewicz 1 m 13

za cenę brutto: 1 950,00 zł

słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  2, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 1.

 

Informuję, że wykonawca

§              Marian Podlejski vel Bielski – Usługi Geodezyjne, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck, oświadczył, że nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania,  a oferta odrzucona.

Podstawa prawna –   art. 26 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

Część II – „ Wycena nieruchomości zajętych pod drogi – operat szacunkowy”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Jadwigę Bugaj Rzeczoznawcę Majątkowego

ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck

za cenę brutto: 1 708,00 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset osiem złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  3, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 2.

 

Informuję, że wykonawca

§              Zofia Majer – Doradztwo i Wycena Nieruchomości, Czarna Wieś, ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice, oświadczyła, że nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania,  a oferta odrzucona.

Podstawa prawna –   art. 26 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

§              Halina Gawęda – Biuro Wyceny Nieruchomości, ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wielka oświadczyła, że nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania,  a oferta odrzucona.

Podstawa prawna –   art. 26 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

Część III – „ Wycena nieruchomości do wywłaszczenia na cel publiczny- pod drogi - operat szacunkowy”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Jadwigę Bugaj Rzeczoznawcę Majątkowego

Ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck

za cenę brutto: 1 586,00 zł

słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  1, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak