Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/47/06

EFS.jpeg                                             unia.jpeg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

  

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/47/06 na zadanie pn.:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „ARCHITEKT KRAJOBRAZU”.

 

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnia Pracy „Oświata”

ul. Faradaya 31

42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 9.198,00 zł

słownie: dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem zł

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

  

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak