Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego

Ogłoszenie wyniku rokowań


Starosta Kłobucki
ul. Rynek im.Jana Pawła II 13 , 42-100 Kłobuck
tel. 34/3109500 fax 34/3109507
www.powiatklobucki.pl , www.bip.klobuck.pl

 

       Zgodnie z  § 12 i 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-wań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 ) informuję o wyniku rokowań z dnia  08 grudnia 2006r na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12 – działka nr 3607 o pow. 2357 m² stanowiącej  własność Powiatu Kłobuckiego, zapisanej w Kw Nr 27796 . 

- Wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki formalne do uczestnictwa w części ustnej .
- Rokowania zostały zamknięte bez wyboru nabywcy nieruchomości .

Kłobuck dnia 18.12.2006r