Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/02/07 - Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

  

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/02/07 pn.:

 

„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania”.

 

Zadanie nr 1

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Partner w Biurze Sp. z o.o., Filia Częstochowa

Ul. Mielczarskiego 21/23

42-200 Częstochowa

Za cenę brutto: 25 117,45 zł

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemnaście złotych 45/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  2 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Zadanie nr 2

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Solo-Kolos” Z.P.Chr.

Ul. Warszawska 363/365

42-200 Częstochowa

Za cenę brutto: 11 137,73 zł

Słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 73/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  2 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Starosta Kłobucki

inż. Stanisław Garncarek