Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/05/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powi

EFS.jpeg                                    unia.jpeg 

"PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SPO RZL"

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARG

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/05/07 pn.:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów

26-600 Radom, ul. Kraszewskiego 1/7

Za cenę brutto: 28 000,00 zł

Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

 

Starosta Kłobucki

inż. Stanisław Garncarek