Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/08/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/08/07 pn.:

 

„Wykonanie wyceny nieruchomości -  operat szacunkowy (dwa zadania)

 

Zadanie nr 1

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer

Czarna Wieś ul. Słoneczna nr 71, 42-133 Węglowice

Za cenę brutto: 366,00 zł

Słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Zadanie nr 2

 

Postępowanie dla zadania nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Złożono ofert:  0 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek