Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/09/07 - Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/09/07 pn.:

 

„Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku”.

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

P.H.U. „ M & M ” MARSZAŁEK Marcin Marszałek

42-200 Częstochowa, ul. Makuszyńskiego 70/72

Za cenę ryczałtową: 57 974,00 zł

Słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek