Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/12/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „ Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/12/07 pn.:

 

„ Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „ Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Gospodarstwo Pomocnicze „ KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

42-200 Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22

Za cenę: 15 496,00 zł

Słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Złożono ofert:  2 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek