Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/14/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i regulacji stanów prawnych – 4 zadania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/14/07 pn.:

 

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i regulacji stanów prawnych – 4 zadania”.

 

 

Zadanie 1 – podział nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1139/7, 1139/8, 1140 o pow. 0,3940 ha obręb Starokrzepice gm. Krzepice stanowiącej własność Gminy Krzepice – Mienie Komunalne polegający na wydzieleniu działki pod Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia z uwzględnieniem podziału budynku, zgodnie z  wstępnym projektem podziału.

W zakresie zadania opinia o sposobie i możliwości podziału budynku .

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Postępowanie dla zadania 1 wygrała oferta złożona przez: Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck za cenę: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

 

Zadanie 2 - podział nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 561/2 , 562/2  o pow. 0,3184ha, obręb Opatów gm. Opatów , stanowiącej własność Gminy Opatów – Mienie Komunalne polegający na wydzieleniu działki pod Gminnym Ośrodkiem Zdrowia zgodnie z wstępnym projektem podziału.

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Postępowanie dla zadania 2 wygrała oferta złożona przez: Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck za cenę: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

 

Zadanie 3- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy dla 66 działek obręb Hutka stanowiących własność Skarbu Państwa – były zasób Państwowego Funduszu Ziemi wraz z aktualizacją użytków wg załącznika nr 5.

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Postępowanie dla zadania 3 wygrała oferta złożona przez: Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck za cenę: 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

 

Zadanie 4- sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej w postaci opisu i mapy do regulacji księgi wieczystej Kw. Nr 21567 obręb Złochowice w której zapisane są działki nr 796, 846, 876 z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz aktualizacji użytków.

 

Złożono ofert:  2 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Postępowanie dla zadania 4 wygrała oferta złożona przez: Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul. 11 Listopada 46, 42-100 Kłobuck za cenę: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

 

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek