Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/15/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla PUP

 EFS.jpeg                                           unia.jpeg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SPO RZL

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/15/07 pn.:

 

„ Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Ośrodek Usług Oświatowych

42-700 Lubliniec, ul. 3 Maja 18/22

za cenę brutto: 4 200,00 zł

słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  5 -, z czego odrzucono 1, wykluczono z postępowania - 0.

 

Jednocześnie informuję, że oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 jako niezgodna z ustawą. W ocenie Zamawiającego załączone do oferty pełnomocnictwo nie spełnia charakteru pełnomocnictwa rodzajowego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie upoważnia pełnomocnika do podpisania w imieniu Wykonawcy oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa wynika, iż pełnomocnik upoważniony jest do „ reprezentowania Zakładu podczas przetargów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na prowadzenie kursów w ramach rekwalifikacji bezrobotnych do występowania w trybie zamówienia z wolnej ręki…” Z zapisów tych nie wynika, aby złożone pełnomocnictwo obejmowało upoważnienie do składania oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek