Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/20/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/20/07 pn.:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku, pow. kłobucki, woj. śląskie”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

„TS” mgr inż. Maciej Stolarczyk

Projektowanie Tłumaczenia Handel Urządzeniami Budowlanymi

05-800 Pruszków Ul. Żbikowska 22

za cenę brutto: 28 670,00 zł

słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

złożono ofert:  3 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Kłobuck, dnia 10.05.2007 r.

 

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek