Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/23/07 - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt pn. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”

EFS.jpeg                              unia.jpeg

"PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SPO RZL"

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/23/07 pn.:

 

„Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt pn. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH” dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Gospodarstwo Pomocnicze „ KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22

za cenę brutto: 3 850,00 zł

słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

złożono ofert:  3 -, z czego odrzucono 0, wykluczono z postępowania - 0.

 

Kłobuck, dnia 25 maja 2007 r.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek