Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/24/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/24/07 pn.:

 

 

„Wykonanie wyceny nieruchomości -  operaty szacunkowe (dwa zadania).

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Zadanie 1

Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o.

ul. Ryszki 49, 41-500 Chorzów

za cenę brutto: 2.440,00 zł

słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych

uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

złożono ofert:  4 -, z czego odrzucono 0, wykluczono z postępowania - 0.

 

Zadanie 2

Buro Usług Majątkowych „SUKURS”

ul. Marsowa nr 14, 42-200 Częstochowa

 

za cenę brutto: 1.349,00 zł

słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć złotych

uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

złożono ofert:  3 -, z czego odrzucono 0, wykluczono z postępowania - 0.

 

Kłobuck, dnia 04 czerwca 2007 r.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek