Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/25/07 - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/25/07 pn.:

 

Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

H &K ORYGINAL Sp. z o.o.

ul. Głowackiego 4, 42-690 Tworóg

za cenę brutto: 261 812,00

słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden  tysięcy osiemset dwanaście złotych 00/100,

uzasadnienie wyboru – najniższa cena,

złożono ofert:  2 -, z czego odrzucono 0, wykluczono z postępowania - 0.

 

 

Kłobuck, dnia 11 czerwca 2007 r.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek