Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/28/07 - Sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Starosta Kłobucki
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.powiatklobucki.pl e-mail:
 
Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/28/07 pn.:
 
„ Sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej”.
 
  1. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
-  oferta nr 1 złożona przez: Grupę Konsultingową DEFIN Sp. z o.o., ul. Ryszki 49, 41-500 Chorzów z ceną brutto: 8 540,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100),
 
  1. Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.
  1. Z postępowania odrzucono 0 ofert.
 
  1. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
    Kłobuck, dnia 28 czerwiec 2007 r.
 
     Starosta Kłobucki
     Stanisław Garncarek