Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/26/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

zporr3.jpeg   EFS3.jpeg   unia.jpeg
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Starosta Kłobucki
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.powiatklobucki.pl e-mail:
 
Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/26/07 pn.:
 
 
„ Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku”.
 
1.      Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
-         oferta nr 1 złożona przez: Apollo Sp. z o.o., ul. Joselewicza 3, 97-500 Radomsko, z ceną brutto: 4 650,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
-            oferta nr 2 złożona przez: Firmę BIS Karol Kowalski, Al. Niepodległości 41a, 42-200 Częstochowa, z ceną brutto: 4 950,76 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 76/100),
 
2.      Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.
 
3.      Z postępowania odrzucono 0 ofert.
 
4.      Wybrano ofertę złożoną przez:Apollo Sp. z o.o., ul. Joselewicza 3, 97-500 Radomsko, z ceną brutto: 4 650,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.
 
 
 
Kłobuck, dnia 29 czerwiec 2007 r.
 
Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek