Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/32/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Powiat Kłobucki

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 

Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/32/07 pn.:

 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy

 

Zadanie 1 Sztuka Wizażu

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną: 11.900,00 zł słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset zł

oferta nr 3 złożona przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa, z ceną: 8.530,00 zł słownie: osiem tysięcy pięćset trzydzieści zł

oferta nr 4 złożona przez: Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” ŚWK OHP, Al.Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, z ceną: 12.250,00 zł słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 2 oferty.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzucił oferty nr 1 i 3.

Uzasadnienie: W SIWZ Zamawiający określił czas trwania szkolenia na 150 godzin (pkt 3 zad. 1 „Sztuka Wizażu” – SIWZ). 19 lipca 2007 roku Zamawiający umieścił wyjaśnienia dla Wykonawców na swej stronie internetowej, gdzie określił podział godzin szkoleniowych - godziny zajęć teoretycznych to 50 godzin, a godziny zajęć praktycznych to 100 godzin. Programy szkolenia ww. Wykonawców określiły liczbę godzin szkolenia – oferta 1: szkolenie teoretyczne 57, praktyczne 93, oferta 3: szkolenie teoretyczne 54, praktyczne 96, co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącego szkolenia.

Wybrano ofertę złożoną przez: Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” ŚWK OHP, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, z ceną: 12.250,00 zł słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

 

Zadanie 2 Opiekun Domowy

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną: 7.332,00 zł słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa zł

oferta nr 4 złożona przez: Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” ŚWK OHP, Al.Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, z ceną: cena: 8.310,00 zł słownie: osiem tysięcy trzysta dziesięć zł

oferta nr 5 złożona przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec, z ceną: 5.510,00 zł słownie: pięć tysięcy pięćset dziesięć zł

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec, z ceną: 5.510,00 zł słownie: pięć tysięcy pięćset dziesięć zł

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena

 

Zadanie 3 Fryzjer

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną: 8.800,00 zł słownie: osiem tysięcy osiemset zł

oferta nr 3 złożona przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa, z ceną: 11.770,00 zł słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez: Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną: 8.800,00 zł słownie: osiem tysięcy osiemset zł

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena

 

Zadanie 4 Podstawy Przedsiębiorczości

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

oferta nr 1 złożona przez: Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną: 4.290,00 zł słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt zł

oferta nr 2 złożona przez: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Urbanowska 32/4, 60-647 Poznań, z ceną: 3.003,00 zł słownie: trzy tysiące trzy zł

oferta nr 3 złożona przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa, z ceną: 4.446,00 zł słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć zł

oferta nr 4 złożona przez: Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” ŚWK OHP, Al.Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, z ceną: 2.249,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć zł

oferta nr 5 złożona przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec, z ceną: 2.245,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć zł

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec, z ceną: 2.245,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć zł.

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

  

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek 

Kłobuck, dnia 25 lipca 2007 r.