Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/30/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 

Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/30/07 pn.:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

 Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

oferta nr 1 złożona przez: Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski,
ul. 11 Listopada 46 42-100 Kłobuck, z ceną: 10.400,00 zł słownie: dziesięć tysięcy czterysta zł

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Geodezyjne Marian Podlejski vel Bielski, ul.11 Listopada 46 42-100 Kłobuck, z ceną: 10.400,00 zł słownie: dziesięć tysięcy czterysta zł

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

 

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek