Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/29/07 - Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 

Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/29/07 pn.:

Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego

 Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. ul. Jaracza 4 42-200 Częstochowa, z ceną: 630.000,00 zł słownie: sześćset trzydzieści tysięcy zł

oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Vertical Sp. z o.o. ul. Stodolna 31 44-240 Żory, z ceną: 736.575,00 zł słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć zł

oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowe Limes S.C. ul Brzozowa 38m18 42-200 Częstochowa, z ceną: 430.000,00 zł słownie: czterysta trzydzieści tysięcy zł

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usługowe Limes S.C. ul Brzozowa 38m18 42-200 Częstochowa, z ceną: 430.000,00 zł słownie: czterysta trzydzieści tysięcy zł

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek