Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/31/07 - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/31/07 pn.:

 Wycena nieruchomości zajętych pod drogi – operat szacunkowy

 Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: BUDOSERIS Z.U.H. Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów, z ceną: 5.734,00 zł słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery zł

oferta nr 2 złożona przez: Wycena Nieruchomości, mgr inż. Bożena Leszczyńska ul. Targowa 10/21, 42-141 Przystajń, z ceną: 4.880,00 zł słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt zł

oferta nr 3 złożona przez: Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o. ul Ryszki 49, 41-500 Chorzów, z ceną: 9.150,00 zł słownie: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt zł

oferta nr 4 złożona przez: Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Gawęda ul. Sienkiewicza46, 42-130 Wręczyca Wlk., z ceną: 6.588,00 zł słownie: sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem zł

 Z postępowania wykluczono 1 wykonawcę.

Z postępowania odrzucono 1 ofertę.

Zamawiający odrzucił wykluczył Wykonawcę - Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Gawęda ul. Sienkiewicza 46, 42-130 Wręczyca Wlk. a ofertę nr 4 odrzucił.

Uzasadnienie: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3. Nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie co doprowadziło w konsekwencji do wykluczenia Wykonawcy a oferty do odrzucenia.

Podstawa prawna - art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.19 z dnia 09.02.2004 r., poz.177 z póź. zm.).

Wybrano ofertę złożoną przez: Wycena Nieruchomości, mgr inż. Bożena Leszczyńska ul. Targowa 10/21, 42-141 Przystajń, z ceną: 4.880,00 zł słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt zł

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

 

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek