Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/33/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy

nowa podstrona, dodana 2007-08-14


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.powiatklobucki.pl e-mail:
 
Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/33/07 pn.:
 
Wycena nieruchomości – do wywłaszczenia na cele publiczne – pod drogi - operat szacunkowy
(CPV 70332100-8)
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
oferta nr 1 złożona przez: Wycena Nieruchomości, mgr inż. Bożena Leszczyńska ul.Targowa 10/21, 42-141 Przystajń, z ceną: 2.440,00 zł słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści zł
oferta nr 2 złożona przez: Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Jadwiga Bugaj ul.Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck, z ceną: 2.928,00 zł słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem zł
Z postępowania wykluczono 2 wykonawców.
Z postępowania odrzucono 2 oferty.
Zamawiający wykluczył Wykonawcę i odrzucił ofertę - Wycena Nieruchomości, mgr inż. Bożena Leszczyńska oferta nr 1.
Uzasadnienie:. Nie złożył wymaganych dokumentów – zaświadczenia z US i ZUS lub KRUS w wyznaczonym terminie co doprowadziło w konsekwencji do wykluczenia Wykonawcy a oferty do odrzucenia. Wykonawca nie został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3. w nawiązaniu do art. 93 ust.1 pkt 4
Zamawiający wykluczył Wykonawcę i odrzucił ofertę - Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Jadwiga Bugaj oferta nr 2.
Uzasadnienie:. Nie złożył wymaganych dokumentów – zaświadczenia z ZUS lub KRUS w wyznaczonym terminie co doprowadziło w konsekwencji do wykluczenia Wykonawcy a oferty do odrzucenia. Wykonawca nie został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3. w nawiązaniu do art. 93 ust.1 pkt 4
Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna – art. 93 ust.1 pkt 4, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.19 z dnia 09.02.2004 r., poz.177 z póź. zm.).
Kłobuck, dnia 14 sierpnia 2007 roku
 
w/z STAROSTY
Roman Minkina
WICESTAROSTA