Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/37/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Powiat Kłobucki

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/37/07 pn.:

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

(CPV 80423000-5)

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną: 11.300,00 zł słownie: jedenaście tysięcy trzysta zł

oferta nr 2 złożona przez: Szkoła Jazdy Kierowców Ośrodek Szkolenia Kursowego Krystian Kiedos, ul. Czarnieckiego 20, 42-100 Kłobuck, z ceną: 6.500,00 zł słownie: sześć tysięcy pięćset zł.

Z postępowania wykluczono 1 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 1 oferty.

Z postępowania odrzucono ofertę nr 2 a Wykonawcę wykluczono jako że treść oferty jest sprzeczna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie:

W pkt. 3 SIWZ Zamawiający określił zakres szkolenia osób bezrobotnych do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku magazyniera oraz wymogi jakie winny być zawarte w programie szkolenia.

„Program szkolenia powinien obejmować dodatkowo obsługę kas fiskalnych, obsługę komputera i komputerowego programu wspomagającego magazyn oraz obsługę wózków jezdniowych z napędem silnikowym.”

Dokument przedstawiony przez Wykonawcę – „Program nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdnych z napędem silnikowym”, spełnia tylko część wymogów stawianych przez Zamawiającego. Program nie obejmuje szkolenia obsługi kas fiskalnych, obsługi komputera oraz programów komputerowych wspomagających prace magazynu.

Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust.2 pkt 3.

Wybrano ofertę złożoną przez: Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną: 11.300,00 zł słownie: jedenaście tysięcy trzysta zł

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek