Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/38/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo - wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 

Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/38/07 pn.: 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu – Pracownik do prac remontowo - wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, z ceną: 17.206,00 zł, słownie: siedemnaście tysięcy dwieście sześć zł

oferta nr 2 złożona przez: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną: 19.810,00 zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziesięć zł

oferta nr 3 złożona przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec, z ceną: 14.280,00 zł, słownie: czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec, z ceną: 14.280,00 zł, słownie: czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek