Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/42/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Powiatowego Urzędu Pracy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 

Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/42/07 pn.: 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Powiatowego Urzędu Pracy

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Centrum Szkolenia i Doradztwa Personalnego „PROFESJA”, ul. Dekabrystów 33, 42-200 Częstochowa, z ceną: 25.600,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset zł

oferta nr 2 złożona przez: Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P.W. „ZBRYK”, ul. Mickiewicza 16/18, 46-200 Kluczbork, z ceną: 16.000,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy zł

oferta nr 3 złożona przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec, z ceną: 9.00,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy zł

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec, z ceną: 9.00,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy zł 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena. 

 STAROSTA KŁOBUCKI

Stanisław Garncarek