Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/35/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/35/07 pn.:

„Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych”

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Złożono ofert:  0 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek