Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/47/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 

Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/47/07 pn.:

„Wycena nieruchomości – operat szacunkowy”

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o., ul. Ryszki 49, 41-500 Chorzów, z ceną: 16.836,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć zł 00/100,

oferta nr 2 złożona przez: Biuro Usług Majątkowych „SUKURS” Rzeczoznawca Majątkowy, ul. Marsowa 14, 42-200 Częstochowa, z ceną: 4.870,00zł, słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt zł 00/100,

oferta nr 3 złożona przez: Wycena Nieruchomości mgr inż. Bożena Leszczyńska, ul. Targowa 10/21, 42-141 Przystajń, z ceną: 2.562,00 zł, słownie dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł 00/100,

oferta nr 3 złożona przez: Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Jadwiga Bugaj, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck, z ceną: 3.660,00 zł, słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt zł 00/100.

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez: Wycena Nieruchomości mgr inż. Bożena Leszczyńska, ul. Targowa 10/21, 42-141 Przystajń, z ceną: 2.562,00 zł, słownie dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł 00/100

 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek