Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12

                                                                             Kłobuck dnia 15.11.2007

Nr GKN.G. 7001/3/07   

 

 

   

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

             Zarząd Powiatu w Kłobucku stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108) informuje o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12

1)     przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 07 listopada 2007r w Starostwie Powiatowym w Kłobucku;

2)     przedmiotem przetargu była nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka nr 3607 o pow. 0,2357 ha obręb Kłobuck, zapisana w Kw Nr 27796 , stanowiąca własność Powiatu Kłobuckiego ;

3)     do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 3 osoby ;

4)     cena wywoławcza 699.000 zł , cena osiągnięta w przetargu 721.000 zł ;

5)     ustalony nabywca nieruchomości Pan Tomasz Wojtera . 

        Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek