Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/45/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:

 

Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/45/07 pn.:

„Wycena nieruchomości – operat szacunkowy”

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

oferta nr 1 złożona przez: Biuro Wycen i Ekspertyz dr inż. Marek Rabenda, ul. Dąbrowskiego 11, 42-200 Częstochowa, z ceną: 5.429,00 zł, słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć zł 00/100,

oferta nr 2 złożona przez: BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów, z ceną: 8.967,00 zł, słownie: osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł 00/100,

oferta nr 3 złożona przez: Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o., ul. Ryszki 49, 41-500 Chorzów, z ceną: 18.910,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziesięć zł 00/100

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez: Biuro Wycen i Ekspertyz dr inż. Marek Rabenda, ul. Dąbrowskiego 11, 42-200 Częstochowa, z ceną: 5.429,00 zł, słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć zł 00/100

 Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek