Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok

- Uchwała Nr 242/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (Uchwała Nr 242_XXIV_2013.pdf)

- Uchwała Nr 241/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2025 (Uchwała Nr 241_XXIV_2013.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/21/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 719.565,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 214 rok Powiatu Klobuckiego (PDFUchwała 4100_VI_21_2014.pdf (190,58KB))

- Uchwała Nr 4100/VI/16/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała 4100_VI_16_2014.pdf (121,07KB))

- Uchwała Nr 773/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (PDFUchwała Nr 773_2013.pdf (3,35MB))

- Uchwała Nr 772/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025 (PDFUchwała Nr 772_2013.pdf (1,05MB))

- Uchwała Nr 4100/VI/212/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała 4100_VI_212_2013.pdf (276,07KB))

- Uchwała Nr 4100/VI/213/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała 4100_VI_213_2013.pdf (193,21KB))

- Uchwała Nr 4100/VI/214/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 (PDFUchwała 4100_VI_214_2013.pdf (335,87KB))