Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

DOCXWniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych.docx (14,50KB)

PDFWniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych.pdf (63,42KB)

DOCXWniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubu.docx (14,72KB)

PDFWniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubu.pdf (66,22KB)

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
II piętro, pokój 205 tel. 34 310 06 43

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój nr 25, parter, tel. 34 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek Komitetu Założycielskiego o wpis do ewidencji z informacją o adresie tymczasowej siedziby,
  2. protokół z Zebrania Założycielskiego,
  3. lista założycieli zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
  4. statut.

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój nr 205, tel. 34 310 06 43

Opłaty:

  1. skarbowa 10 zł - za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji
  2. skarbowa 17 zł - za wydanie wyciągu z ewidencji

Za wyjątkiem uczniowskich klubów sportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g).

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz.1599 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

 do góry


 

Wykreślenie z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji

2. Załączniki do wniosku - kserokopie poświadczone za zgodność przez Prezesa Klubu bądź przewodniczącego Walnego Zebrania:

  1. protokół z Walnego Zebrania członków, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  2. uchwała o rozwiązaniu,
  3. lista obecności członków/delegatów wraz z podpisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775),
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 r. poz. 2261).

 

do góry