Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji i Transportu

KOMUNIKAT

Informujemy, że 2 maja 2024 roku kasa w Wydziale Komunikacji i Transportu będzie czynna do godziny 14.15.


KOMUNIKAT

Dotyczy przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób: samochodem osobowym i/lub pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

DOCXKomunikat.docx (14,98KB)


UWAGA - KARY

DOCXInformacja - nowe obowiązki właścicieli pojadów oraz wysokości kar administracyjnych.docx (16,94KB)


INFORMACJA

Kontakt telefoniczny z Wydziałem Komunikacji i Transportu:

511 182 634

34 321 45 00

 

Elektroniczny system rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku jest dostępny pod następującym adresem:

https://www.bezkolejki.eu/powiatklobucki

 


 

Jak załatwić sprawę

 

Wydział Komunikacji i Transportu - dane kontaktowe

I. Rejestracja pojazdów

PDFWykaz opłat administracyjnych 05.07.2023.pdf (146,34KB)
PDFOpłata skarbowa.pdf (244,82KB)
PDFPełnomocnictwo.pdf (65,27KB)

II. Prawa jazdy

PDFWykaz opłat administracyjnych 05.07.2023.pdf (146,34KB)
PDFOpłata skarbowa.pdf (244,82KB)
PDFPełnomocnictwo.pdf (65,27KB)

III. Transport

PDFWykaz opłat administracyjnych 05.07.2023.pdf (146,34KB)
PDFOpłata skarbowa.pdf (244,82KB)
PDFPełnomocnictwo.pdf (65,27KB)

Informacja dotycząca transportu zbiorowego:

 

IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców / Instruktorzy / Wykładowcy
PDFRejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego 15.11.2023 r.pdf (157,72KB)
PDFWykaz opłat administracyjnych 05.07.2023.pdf (146,34KB)
PDFOpłata skarbowa.pdf (244,82KB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2022 rok.pdf (457,93KB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok.pdf (92,17KB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok.pdf (1,04MB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok.pdf (88,41KB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok.pdf (956,48KB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok.pdf (1,60MB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok.pdf (2,83MB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok.pdf (61,49KB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok.pdf (66,12KB)
PDFAnaliza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w poszczególnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok.pdf (84,20KB)


V. Stacje Kontroli Pojazdów / Diagności

PDFRejestr przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów Powiatu Kłobuckiego 25.01.2024.pdf (148,50KB)
PDFOpłata skarbowa.pdf (244,82KB)

VI. Pojazdy usunięte z drogi

VII. Zarządzanie ruchem na drogach

VIII. Publiczny Transport Zbiorowy


 

I. Rejestracja pojazdów


Sprawdź czy możesz odebrać dowód rejestracyjny

 

II. Prawa jazdy


Sprawdź czy możesz odebrać prawo jazdy

 

III. Transport


 1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
 2. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
 3. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - osób,rzeczy
 4. Wydanie kolejnych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/ licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
 5. Wydanie wtórnika zezwoleń,licencji ora wypisów z zezwoleń, licencji
 6. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 7. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 8. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 9. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 10. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 11. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 12. Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 13. Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego
 14. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 15. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 16. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 17. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

 

IV. Ośrodki szkolenia kierowców / Instruktorzy / Wykładowcy


 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Aktualizacja danych dotyczących wpisu ośrodka szkolenia kierowców do rejestru działalności regulowanej
 3. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 4. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 5. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań
 6. Przekazanie informacji o podjęciu / zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych
 7. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy
 8. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców
 9. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta
 10. Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych lub braku zaświadczenia o ukończeniu warsztatów
 11. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
 12. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy
 13. Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
 14. Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego
 15. Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
 16. Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach

 

V. Stacje kontroli pojazdów / Diagności


 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 2. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 3. Aktualizacja danych dotyczących wpisu stacji kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej
 4. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 5. Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
 6.  Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia w innym mieście zameldowała się na terenie miasta

 

VI. Pojazdy usunięte z drogi


Procedura odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego Starostwa Powiatowego w Kłobucku

INFORMACJA

PARKING STRZEŻONY STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁOBUCKU

Adres:

ul. Targowa 18

42-141 Przystajń

Powiatowy Zarząd Dróg tel. 34 319 11 42

Wydział Komunikacji i Transportu w Kłobucku tel. 34 321 45 08

Godziny przyjęcia pojazdu: całą dobę przez siedem dni w tygodniu

Godziny wydania pojazdu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500

ODBIÓR POJAZDU:

 1. Właściciel/osoba uprawniona zgłasza się po odbiór pojazdu na parking strzeżony.
 2. Właściciel/osoba uprawniona dokonuje opłatę na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
 3. Właściciel/osoba uprawniona zgłasza się do Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku wraz z uiszczoną opłatą w celu otrzymania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.
 4. Osoba uprawniona do wydania pojazdu po okazaniu przez właściciela/osobę uprawnioną potwierdzenia wpłaty i zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego z Policji - wydaje pojazd z parkingu strzeżonego w Przystajni, ul. Targowa 18

 

VII. Zarządzanie ruchem na drogach


 1. Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu
 2. Wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny

 

VIII. Publiczny Transport Zbiorowy


 

INFORMACJA

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej na terenie powiatu kłobuckiego, na które Powiat Kłobucki zawarł umowy z przewoźnikami.

a) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DEMEX 2 Krzysztof Włóczyk, Borowe, ul. Wręczycka 133, 42-133 Węglowice

b) ITER – TRANS Paweł Leśnikowski, ul. Kasztanowa 37, 42-122 Ostrowy nad Okszą

Rozkłady jazdy ważne są od dnia 02.01.2024 r. – do dnia 31.12.2024 r., autobusy kursują od poniedziałku do piątku oprócz świąt (tylko w dni nauki szkolnej).