Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018

- Uchwała Nr 296/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłolbuckiego (PDFUchwała Nr 296_XXXIX_2018.pdf (1,90MB))

- Uchwała Nr 295/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Kłobuck zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 295_XXXIX_2018.pdf (128,99KB))

- Uchwała Nr 294/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (PDFUchwała Nr 294_XXXIX_2018.pdf (1,45MB))

- Uchwała Nr 293/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 293_XXXIX_2018.pdf (1,79MB))

- Uchwała Nr 292/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 292_XXXIX_2018.pdf (343,06KB))

- Uchwała Nr 291/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 291_XXXIX_2018.pdf (238,72KB))

- Uchwała Nr 290/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025” (PDFUchwała Nr 290_XXXIX_2018.pdf (139,48KB);
Program ochrony środowiska.pdf)
- Załącznik nr 1 - Szczegółowe wytyczne do gminnych programów ochrony środowiska (Załącznik nr 1.pdf)
- Załącznik nr 1a - Zestawienie celów i priorytetów ekologicznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2004-2011 (Załącznik nr 1a.pdf)

- Uchwała Nr 289/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” ()PDFUchwała Nr 289_XXXIX_2018.pdf (1,96MB)

- Uchwała Nr 288/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku (PDFUchwała Nr 288_XXXIX_2018.pdf (299,12KB))

- Uchwała Nr 287/XXXVIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 października 2018 roku w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 287_XXXVIII_2018.pdf (664,13KB))

- Uchwała Nr 286/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela  podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 286_XXXVII_2018.pdf (139,54KB))

- Uchwała Nr 285/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Panki zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 285_XXXVII_2018.pdf (152,24KB))

- Uchwała Nr 284/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (PDFUchwała Nr 284_XXXVII_2018.pdf (961,63KB))

- Uchwała Nr 283/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 283_XXXVII_2018.pdf (2,52MB))

- Uchwała Nr 282/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (PDFUchwała Nr 282_XXXVII_2018.pdf (141,32KB))

- Uchwała Nr 281/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 281_XXXVII_2018.pdf (314,78KB))

- Uchwała Nr 280/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 280_XXXVII_2018.pdf (136,60KB))

- Uchwała Nr 279/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 279_XXXVII_2018.pdf (348,79KB))

- Uchwała Nr 278/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku (PDFUchwała Nr 278_XXXVII_2018.pdf (272,07KB))

- Uchwała Nr 277/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 277_XXXVI_2018.pdf (138,52KB))

- Uchwała Nr 276/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok (PDFUchwała Nr 276_XXXVI_2018.pdf (137,08KB))

- Uchwała Nr 275/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 275_XXXVI_2018.pdf (155,96KB))

- Uchwała Nr 274/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Opatów zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 274_XXXVI_2018.pdf (160,18KB))

- Uchwała Nr 273/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Panki zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 273_XXXVI_2018.pdf (160,35KB))

- Uchwała Nr 272/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia gminie Kłobuck zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi (PDFUchwała Nr 272_XXXVI_2018.pdf (150,24KB))

- Uchwała Nr 271/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia gminie Przystajń zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi (PDFUchwała Nr 271_XXXVI_2018.pdf (146,57KB))

- Uchwała Nr 270/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 270_XXXVI_2018.pdf (114,75KB))

- Uchwała Nr 269/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (PDFUchwała Nr 269_XXXVI_2018.pdf (3,50MB))

- Uchwała Nr 268/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 268_XXXVI_2018.pdf (4,54MB))

- Uchwała Nr 267/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 267_XXXVI_2018.pdf (168,47KB))

- Uchwała Nr 266/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (PDFUchwała Nr 266_XXXVI_2018.pdf (149,35KB))

- Uchwała Nr 265/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu postępowania i sposobu jej rozliczania (PDFUchwała Nr 265_XXXVI_2018.pdf (1,32MB))

- Uchwała Nr 264/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 264_XXXVI_2018.pdf (136,99KB))

- Uchwała Nr 263/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 263_XXXVI_2018.pdf (347,97KB))

- Uchwała Nr 262/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020” (PDFUchwała Nr 262_XXXVI_2018.pdf (4,92MB))

- Uchwała Nr 261/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia (PDFUchwała Nr 261_XXXVI_2018.pdf (459,28KB))

- Uchwała Nr 260/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 260_XXXVI_2018.pdf (1,29MB))

- Uchwała Nr 259/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2017 rok (PDFUchwała Nr 259_XXXVI_2018.pdf (164,46KB))

- Uchwała Nr 258/XXXV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 258_XXXV_2018.pdf (2,52MB))

- Uchwała Nr 257/XXXV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" (PDFUchwała Nr 257_XXXV_2018.pdf (267,86KB))

- Uchwała Nr 256/XXXIV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 256_XXXIV_2018.pdf (146,29KB))

- Uchwała Nr 255/XXXIV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia gminie Kłobuck zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 255_XXXIV_2018.pdf (159,29KB))

- Uchwała Nr 254/XXXIV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 - 2029 (PDFUchwała Nr 254_XXXIV_2018.pdf (721,66KB))

- Uchwała Nr 253/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontoli prawidłowści pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 253_XXXIII_2018.pdf (1,09MB))

- Uchwała Nr 252/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 252_XXXIII_2018.pdf (377,73KB))

- Uchwała Nr 251/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 251_XXXIII_2018.pdf (155,35KB))

- Uchwała Nr 250/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 250_XXXIII_2018.pdf (151,69KB))

- Uchwała Nr 249/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 249_XXXIII_2018.pdf (171,47KB))

- Uchwała Nr 248/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku (PDFUchwała Nr 248_XXXIII_2018.pdf (287,19KB))

- Uchwała Nr 247/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie projektu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia (PDFUchwała Nr 247_XXXII_2018.pdf (1,16MB))

- Uchwała Nr 246/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki (PDFUchwała Nr 246_XXXII_2018.pdf (134,68KB))

- Uchwała Nr 245/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 245_XXXII_2018.pdf (120,25KB))

- Uchwała Nr 244/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (PDFUchwała Nr 244_XXXII_2018.pdf (2,96MB))

- Uchwała Nr 243/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 243_XXXII_2018.pdf (2,98MB))

- Uchwała Nr 242/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 242_XXXII_2018.pdf (151,77KB))

- Uchwała Nr 241/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem naz ulic w miejscowości Wapiennik gmina Lipie (PDFUchwała Nr 241_XXXII_2018.pdf (217,91KB))

- Uchwała Nr 240/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5B oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (PDFUchwała Nr 240_XXXII_2018.pdf (140,99KB))

- Uchwała Nr 239/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 239_XXXII_2018.pdf (131,55KB))

- Uchwała Nr 238/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 238_XXXII_2018.pdf (131,99KB))

- Uchwała Nr 237/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok (PDFUchwała Nr 237_XXXII_2018.pdf (1,04MB))

- Uchwała Nr 236/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 236_XXXI_2018.pdf (157,49KB))

- Uchwała Nr 235/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 - 2029 (PDFUchwała Nr 235_XXXI_2018.pdf (761,15KB))

- Uchwała Nr 234/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 234_XXXI_2018.pdf (1,55MB))

- Uchwała Nr 233/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 233_XXXI_2018.pdf (1,38MB))

- Uchwała Nr 232/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 232_XXX_2017.pdf (392,31KB))

- Uchwała Nr 231/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 231_XXX_2017.pdf (1,21MB))

- Uchwała Nr 230/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 230_XXX_2017.pdf (399,99KB))

- Uchwała Nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 229_XXX_2017.pdf (4,83MB))

- Uchwała Nr 228/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (PDFUchwała Nr 228_XXX_2017.pdf (3,76MB))

- Uchwała Nr 227/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 227_XXX_2017.pdf (248,83KB))

- Uchwała Nr 226/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Hassberge, Niemcy (PDFUchwała Nr 226_XXIX_2017.pdf (599,88KB))

- Uchwała Nr 225/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 225_XXIX_2017.pdf (1,22MB))

- Uchwała Nr 224/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 224_XXIX_2017.pdf (296,43KB))

- Uchwała Nr 223/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2017 roku (PDFUchwała Nr 223_XXIX_2017.pdf (306,75KB))

- Uchwała Nr 222/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Kłobucki Gminie Miastu Częstochowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci prowadzenia izby wytrzeźwień (PDFUchwała Nr 222_XXIX_2017.pdf (131,95KB))

- Uchwała Nr 221/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 221_XXIX_2017.pdf (2,02MB))

- Uchwała Nr 220/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 220_XXIX_2017.pdf (1,48MB))

- Uchwała Nr 219/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" (PDFUchwała Nr 219_XXIX_2017.pdf (1,95MB))

- Uchwała Nr 218/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza z siedzibą w Kłobucku, w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Kłobucku wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza z siedzibą w Kłobucku (PDFUchwała Nr 218_XXIX_2017.pdf (168,71KB))

- Uchwała Nr 217/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzepicach, w Branżową Szkołę I stopnia w Krzepicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Krzepicach (PDFUchwała Nr 217_XXIX_2017.pdf (156,29KB))

- Uchwała Nr 216/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Kłobucku wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku (PDFUchwała Nr 216_XXIX_2017.pdf (170,54KB))

- Uchwała Nr 215/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, w Szkołę Policealną Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe (PDFUchwała Nr 215_XXIX_2017.pdf (177,10KB))

- Uchwała Nr 214/XXVIII/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 października  2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017-2028 (PDFUchwała Nr 214_XXVIII_2017.pdf (3,67MB))

- Uchwała Nr 213/XXVIII/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 października  2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 213_XXVIII_2017.pdf (2,47MB))

- Uchwała Nr 212/XXVIII/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 października  2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 212_XXVIII_2017.pdf (125,49KB))

- Uchwała Nr 211/XXVIII/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 października  2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych  (PDFUchwała Nr 211_XXVIII_2017.pdf (148,03KB))

- Uchwała Nr 210/XXVIII/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 października  2017 roku w sprawie powierzenia gminie Lipie zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 210_XXVIII_2017.pdf (146,83KB))

- Uchwała Nr 209/XXVIII/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 października  2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (PDFUchwała Nr 209_XXVIII_2017.pdf (115,08KB))

- Uchwała Nr 208/XXVIII/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 października  2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 208_XXVIII_2017.pdf (1,51MB))

- Uchwała Nr 207/XXVII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (PDFUchwała Nr 207_XXVII_2017.pdf (1,02MB))

- Uchwała Nr 206/XXVII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (PDFUchwała Nr 206_XXVII_2017.pdf (2,78MB))

- Uchwała Nr 205/XXVII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2017 roku (PDFUchwała Nr 205_XXVII_2017.pdf (241,65KB))

- Uchwała Nr 204/XXVII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia gminie Kłobuck zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 204_XXVII_2017.pdf (158,96KB))

- Uchwała Nr 203/XXVII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 203_XXVII_2017.pdf (132,71KB))

- Uchwała Nr 202/XXVII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 202_XXVII_2017.pdf (743,62KB))

- Uchwała Nr 201/XXVII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 201_XXVII_2017.pdf (2,04MB))

- Uchwała Nr 200/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 200_XXVI_2017.pdf (364,50KB))

- Uchwała Nr 199/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia gminie Przystajń zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 199_XXVI_2017.pdf (147,71KB))

- Uchwała Nr 198/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec likwidacji przystanków pasażerskich na linii kolejowej C-E 65 Herby Nowe - Inowrocław (PDFUchwała Nr 198_XXVI_2017.pdf (316,95KB))

- Uchwała Nr 197/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie stanowiska dotyczącego zwolnienia z opłat za przejazd autostradową obwodnicą Częstochowy (PDFUchwała Nr 197_XXVI_2017.pdf (357,33KB))

- Uchwała Nr 196/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 196_XXVI_2017.pdf (122,47KB))

- Uchwała Nr 195/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 195_XXVI_2017.pdf (133,08KB))

- Uchwała Nr 194/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok (PDFUchwała Nr 194_XXVI_2017.pdf (135,00KB))

- Uchwała Nr 193/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 193_XXVI_2017.pdf (2,57MB))

- Uchwała Nr 192/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 192_XXVI_2017.pdf (1,80MB))

- Uchwała Nr 191/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konkursów ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w 2017 roku i w latach następnych (PDFUchwała Nr 191_XXVI_2017.pdf (465,94KB))

- Uchwała Nr 190/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2022" (PDFUchwała Nr 190_XXVI_2017.pdf (8,76MB))

- Uchwała Nr 189/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 189_XXVI_2017.pdf (1,95MB))

- Uchwała Nr 188/XXVI/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2016 rok (PDFUchwała Nr 188_XXVI_2017.pdf (170,30KB))

- Uchwała Nr 187/XXV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 187_XXV_2017.pdf (2,57MB))

- Uchwała Nr 186/XXV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 186_XXV_2017.pdf (1,46MB))

- Uchwała Nr 185/XXIV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 185_XXIV_2017.pdf (320,33KB))

- Uchwała Nr 184/XXIV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 114/XI/2012 z dnia 2 marca 2012 r. Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (PDFUchwała nr 184_XXIV_2017.pdf (271,65KB))

- Uchwała Nr 183/XXIV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 183_XXIV_2017.pdf (1,39MB))

- Uchwała Nr 182/XXIV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (PDFUchwała nr 182_XXIV_2017.pdf (137,28KB))

- Uchwała Nr 181/XXIV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 181_XXIV_2017.pdf (153,66KB))

- Uchwała Nr 180/XXIV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powierzenia gminie Krzepice  zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy i przebudowy chodników w drogach powiatowych (PDFUchwała Nr 180_XXIV_2017.pdf (155,89KB))

- Uchwała Nr 179/XXIV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 179_XXIV_2017.pdf (136,09KB))

- Uchwała Nr 178/XXIV/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017-2028 (PDFUchwała Nr 178_XXIV_2017.pdf (984,37KB))

- Uchwała Nr 177/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie stanowiska dotyczącego XX-lecia Konstytucji RP (PDFUchwała Nr 177_XXIII_2017.pdf (251,36KB))

- Uchwała Nr 176/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kłobuckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (PDFUchwała Nr 176_XXIII_2017.pdf (295,62KB))

- Uchwała Nr 175/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (PDFUchwała Nr 175_XXIII_2017.pdf (389,80KB))

- Uchwała Nr 174/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 174_XXIII_2017.pdf (246,68KB))

- Uchwała Nr 173/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powierzenia gminie Przystajń zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 173_XXIII_2017.pdf (130,27KB))

- Uchwała Nr 172/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powierzenia gminie Kłobuck zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 172_XXIII_2017.pdf (117,75KB))

- Uchwała Nr 171/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 171_XXIII_2017.pdf (505,44KB))

- Uchwała Nr 170/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 170_XXIII_2017.pdf (672,54KB))

- Uchwała Nr 169/XXIII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2017 roku (PDFUchwała Nr 169_XXIII_2017.pdf (214,81KB))

- Uchwała Nr 168/XXII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 168_XXII_2017.pdf (101,71KB))

- Uchwała Nr 167/XXII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 167_XXII_2017.pdf (98,11KB))

- Uchwała Nr 166/XXII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 166_XXII_2017.pdf (142,41KB))

- Uchwała Nr 165/XXII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 165_XXII_2017.pdf (412,42KB))

- Uchwała Nr 164/XXII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 164_XXII_2017.pdf (881,23KB))

- Uchwała Nr 163/XXII/2017 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok (PDFUchwała Nr 163_XXII_2017.pdf (1,18MB))

- Uchwała Nr 162/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmian prawa ochrony środowiska (PDFUchwała Nr 162_XXI_2016.pdf (215,08KB))

- Uchwała Nr 161/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 161_XXI_2016.pdf (380,59KB))

- Uchwała Nr 160/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 160_XXI_2016.pdf (1,01MB))

- Uchwała Nr 159/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 159_XXI_2016.pdf (292,16KB))

- Uchwała Nr 158/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" (PDFUchwała Nr 158_XXI_2016.pdf (189,00KB))

- Uchwała Nr 157/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku (PDFUchwała Nr 157_XXI_2016.pdf (143,51KB))

- Uchwała Nr 156/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok ()PDFUchwała Nr 156_XXI_2016.pdf (3,04MB)

- Uchwała Nr 155/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 155_XXI_2016.pdf (2,50MB))

- Uchwała Nr 154/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027 (PDFUchwała Nr 154_XXI_2016.pdf (1,62MB))

- Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 153_XXI_2016.pdf (1,35MB))

- Uchwała Nr 152/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016-2027 (PDFUchwała Nr 152_XX_2016.pdf (1,05MB))

- Uchwała Nr 151/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 151_XX_2016.pdf (1,21MB))

- Uchwała Nr 150/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 150_XX_2016.pdf (3,64MB))

- Uchwała Nr 149/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 149_XX_2016.pdf (242,57KB))

- Uchwała Nr 148/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 148_XX_2016.pdf (1,44MB))

- Uchwała Nr 147/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 147_XX_2016.pdf (298,90KB))

- Uchwała Nr 146/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 146_XX_2016.pdf (300,08KB))

- Uchwała Nr 145/XIX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" (PDFUchwała Nr 145_XIX_2016.pdf (1,36MB))

- Uchwała Nr 144/XIX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2016 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 111/XIV/2016 w sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 144_XIX_2016.pdf (150,93KB))

- Uchwała Nr 143/XIX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027 (PDFUchwała Nr 143_XIX_2016.pdf (647,83KB))

- Uchwała Nr 142/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego założeń "Strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016 - 2018" (PDFUchwała Nr 142_XVIII_2016.pdf (298,75KB))

- Uchwała Nr 141/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipie (PDFUchwała Nr 141_XVIII_2016.pdf (127,20KB))

- Uchwała Nr 140/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako partner, w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 69034 S (ul. Rzeczna) w miejscowości Popów, gmina Popów" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 r. (PDFUchwała Nr 140_XVIII_2016.pdf (143,49KB))

- Uchwała Nr 139/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako partner, w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 693 043 S ul. 3 Maja, Nr 693 006 S ul. Słoneczna, Nr 693 003 S ul. Wspólna oraz przebudowa skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi: Nr S2032 ul. Zielona, Nr S2035 ul. Powstańców Śląskich, gm. Panki" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 r. (PDFUchwała Nr 139_XVIII_2016.pdf (160,93KB))

- Uchwała Nr 138/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako partner, w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Czereśniowa we Wręczycy Wielkiej" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 r. (PDFUchwała Nr 138_XVIII_2016.pdf (140,24KB))

- Uchwała Nr 137/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako partner, w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 470103 ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E.Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia" zlokalizowanego na terenie Gminy Kłobuck oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 r. (PDFUchwała Nr 137_XVIII_2016.pdf (157,96KB))

- Uchwała Nr 136/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027 (PDFUchwała Nr 136_XVIII_2016.pdf (835,67KB))

- Uchwała Nr 135/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 135_XVIII_2016.pdf (1,19MB))

- Uchwała Nr 134/XVIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wręczyca Wielka (PDFUchwała Nr 134_XVIII_2016.pdf (126,90KB))

- Uchwała Nr 133/XVII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 133_XVII_2016.pdf (139,23KB))

- Uchwała Nr 132/XVII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 132_XVII_2016.pdf (1,22MB))

- Uchwała Nr 131/XVII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 111/XIV/2016 w sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 131_XVII_2016.pdf (171,52KB))

- Uchwała Nr 130/XVII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 130_XVII_2016.pdf (120,49KB))

- Uchwała Nr 129/XVI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 129_XVI_2016.pdf (135,68KB))

- Uchwała Nr 128/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (PDFUchwała Nr 128_XV_2016.pdf (2,30MB))

- Uchwała Nr 127/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 127_XV_2016.pdf (277,23KB))

- Uchwała Nr 126/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie stanowiska dotyczącego poparcie działań zmierzających do utworzenia samodzielnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach (PDFUchwała Nr 126_XV_2016.pdf (302,64KB))

- Uchwała Nr 125/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2015 rok (PDFUchwała Nr 125_XV_2016.pdf (141,49KB))

- Uchwała Nr 124/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 124_XV_2016.pdf (1,28MB))

- Uchwała Nr 123/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie stanowiska w zakresie przeciwdziałania szkodom wyrządzonym przez bobry (PDFUchwała Nr 123_XV_2016.pdf (183,05KB))

- Uchwała Nr 122/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 122_XV_2016.pdf (268,46KB))

- Uchwała Nr 121/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku (PDFUchwała Nr 121_XV_2016.pdf (180,79KB))

- Uchwała Nr 120/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 120_XV_2016.pdf (123,08KB))

- Uchwała Nr 119/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027 (PDFUchwała Nr 119_XV_2016.pdf (1,07MB))

- Uchwała Nr 118/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 118_XV_2016.pdf (1,77MB))

- Uchwała Nr 117/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 117_XV_2016.pdf (116,49KB))

- Uchwała Nr 116/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 116_XV_2016.pdf (105,58KB))

- Uchwała Nr 115/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 115_XV_2016.pdf (124,05KB))

- Uchwała Nr 114/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok (PDFUchwała Nr 114_XV_2016.pdf (120,59KB))

- Uchwała Nr 113/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (PDFUchwała Nr 113_XIV_2016.pdf (130,83KB))

- Uchwała Nr 112/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli  przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 112_XIV_2016.pdf (327,74KB))

- Uchwała Nr 111/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 111_XIV_2016.pdf (147,17KB))

- Uchwała Nr 110/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Przystajń zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 110_XIV_2016.pdf (141,82KB))

- Uchwała Nr 109/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 109_XIV_2016.pdf (147,91KB))

- Uchwała Nr 108/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016-2027 (PDFUchwała Nr 108_XIV_2016.pdf (1,00MB))

- Uchwała Nr 107/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 107_XIV_2016.pdf (217,47KB))

- Uchwała Nr 106/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 106_XIV_2016.pdf (1,65MB))

- Uchwała Nr 105/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 105_XIV_2016.pdf (1,17MB))

- Uchwała Nr 104/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie wniesienia skargi na rozsztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 104_XIV_2016.pdf (167,63KB))

- Uchwała Nr 103/XIV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku (PDFUchwała Nr 103_XIV_2016.pdf (254,05KB))

- Uchwała Nr 102/XIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wezwania skierowanego przez Pana Henryka Września prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EDU RES Henryk Wrzesień z siedzibą w Bielsku-Białej do usunięcia naruszenia prawa (PDFUchwała Nr 102_XIII_2016.pdf (924,37KB))

- Uchwała Nr 101/XIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 101_XIII_2016.pdf (1 022,05KB))

- Uchwała Nr 100/XIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 100_XIII_2016.pdf (1,62MB))

- Uchwała Nr 99/XIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016-2027 (PDFUchwała Nr 99_XIII_2016.pdf (2,12MB))

- Uchwała Nr 98/XIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 98_XIII_2016.pdf (845,53KB))

- Uchwała Nr 97/XIII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok (PDFUchwała Nr 97_XIII_2016.pdf (1,34MB))

- Uchwała Nr 96/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 96_XII_2015.pdf (164,82KB))

- Uchwała Nr 95/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów  pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 95_XII_2015.pdf (1,21MB))

- Uchwała Nr 94/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu  pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 94_XII_2015.pdf (369,74KB))

- Uchwała Nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 93_XII_2015.pdf (3,92MB))

- Uchwała Nr 92/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016-2027 (PDFUchwała Nr 92_XII_2015.pdf (3,18MB))

- Uchwała Nr 91/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 91_XII_2015.pdf (2,11MB))

- Uchwała Nr 90/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 90_XII_2015.pdf (794,31KB))

- Uchwała Nr 89/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 89_XII_2015.pdf (1,44MB))

- Uchwała Nr 88/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 88_XII_2015.pdf (867,41KB))

- Uchwała Nr 87/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 87_XII_2015.pdf (137,12KB))

- Uchwała Nr 86/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 86_XII_2015.pdf (823,29KB))

- Uchwała Nr 85/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w  razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 85_XII_2015.pdf (155,37KB))

- Uchwała Nr 84/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015-2025 (PDFUchwała Nr 84_XII_2015.pdf (3,47MB))

- Uchwała Nr 83/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego” (PDFUchwała Nr 83_XII_2015.pdf (11,18MB))

- Uchwała Nr 82/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego (PDFUchwała Nr 82_XI_2015.pdf (284,84KB))

- Uchwała Nr 81/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 33/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 81_XI_2015.pdf (157,43KB))

- Uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015-2026 (PDFUchwała Nr 80_XI_2015.pdf (843,72KB))

- Uchwała Nr 79/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 79_XI_2015.pdf (375,30KB))

- Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46a (PDFUchwała Nr 78_XI_2015.pdf (126,23KB))

- Uchwała Nr 77/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 77_XI_2015.pdf (1,21MB))

- Uchwała Nr 76/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 76_XI_2015.pdf (782,21KB))

- Uchwała Nr 75/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2015 roku (PDFUchwała Nr 75_XI_2015.pdf (181,13KB))

- Uchwała Nr 74/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 74_X_2015.pdf (807,34KB))

- Uchwała Nr 73/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 73_X_2015.pdf (263,53KB))

- Uchwała Nr 72/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Przystajń zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 72_X_2015.pdf (142,59KB))

- Uchwała Nr 71/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" (PDFUchwała Nr 71_X_2015.pdf (1,62MB))

- Uchwała Nr 70/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako partner, w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 r. (PDFUchwała Nr 70_X_2015.pdf (148,43KB))

- Uchwała Nr 69/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako partner, w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej, 1 Maja, Rynek oraz Sportowej w miejscowości Truskolasy” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 r. (PDFUchwała Nr 69_X_2015.pdf (144,65KB))

- Uchwała Nr 68/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako partner, w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 r. (PDFUchwała Nr 68_X_2015.pdf (135,66KB))

- Uchwała Nr 67/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015-2026 (PDFUchwała Nr 67_X_2015.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 66/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 66_X_2015.pdf (991,11KB))

- Uchwała Nr 65/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 65_X_2015.pdf (269,69KB))

- Uchwała Nr 64/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 64_IX_2015.pdf (1,44MB))

- Uchwała Nr 63/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 63_IX_2015.pdf (240,66KB))

- Uchwała Nr 62/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 62_IX_2015.pdf (476,03KB))

- Uchwała Nr 61/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2015 roku (PDFUchwała Nr 61_IX_2015.pdf (174,51KB))

- Uchwała Nr 60/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 60_IX_2015.pdf (121,62KB))

- Uchwała Nr 59/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2015 roku w sprawie stanowiska dotyczącego nazwy węzła autostrady A1 w Lgocie (PDFUchwała Nr 59_IX_2015.pdf (269,10KB))

- Uchwała Nr 58/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr 47/VII/2015 sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 58_IX_2015.pdf (153,35KB))

- Uchwała Nr 57/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 57_IX_2015.pdf (201,97KB))

- Uchwała Nr 56/VIII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFUchwała Nr 56_VIII_2015.pdf (124,60KB))

- Uchwała Nr 55/VIII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFUchwała Nr 55_VIII_2015.pdf (117,99KB))

- Uchwała Nr 54/VIII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2014 rok (PDFUchwała Nr 54_VIII_2015.pdf (142,04KB))

- Uchwała Nr 53/VIII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Panki zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 53_VIII_2015.pdf (139,96KB))

- Uchwała Nr 52/VIII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (PDFUchwała Nr 52_VIII_2015.pdf (264,51KB))

- Uchwała Nr 51/VIII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 51_VIII_2015.pdf (207,89KB))

- Uchwała Nr 50/VIII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" (PDFUchwała Nr 50_VIII_2015.pdf (141,56KB))

- Uchwała Nr 49/VIII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (PDFUchwała Nr 49_VIII_2015.pdf (2,14MB))

- Uchwała Nr 48/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia poparcia dla postulatów Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych (PDFUchwała Nr 48_VII_2015.pdf (355,46KB))

- Uchwała Nr 47/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 47_VII_2015.pdf (138,42KB))

- Uchwała Nr 46/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu (PDFUchwała Nr 46_VII_2015.pdf (116,87KB))

- Uchwała Nr 45/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015-2026 (PDFUchwała Nr 45_VII_2015.pdf (769,78KB))

- Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 44_VII_2015.pdf (1,27MB))

- Uchwała Nr 43/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie przejęcia zadań publicznych z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (PDFUchwała Nr 43_VII_2015.pdf (106,76KB))

- Uchwała Nr 42/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 42_VII_2015.pdf (215,56KB))

- Uchwała Nr 41/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 41_VII_2015.pdf (1,19MB))

- Uchwała Nr 40/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Oleskiemu zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 40_VII_2015.pdf (118,94KB))

- Uchwała Nr 39/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017" (PDFUchwała Nr 39_VII_2015.pdf (4,28MB))

- Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 38_VI_2015.pdf (232,99KB))

- Uchwała Nr 37/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 37_VI_2015.pdf (281,49KB))

- Uchwała Nr 36/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 36_VI_2015.pdf (306,97KB))

- Uchwała Nr 35/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (PDFUchwała Nr 35_VI_2015.pdf (110,40KB))

- Uchwała Nr 34/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 34_VI_2015.pdf (179,77KB))

- Uchwała Nr 33/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 33_VI_2015.pdf (176,37KB))

- Uchwała Nr 32/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Przystajń zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 32_VI_2015.pdf (140,37KB))

- Uchwała Nr 31/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 31_VI_2015.pdf (979,27KB))

- Uchwała Nr 30/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (PDFUchwała Nr 30_VI_2015.pdf (378,63KB))

- Uchwała Nr 29/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (PDFUchwała Nr 29_VI_2015.pdf (351,55KB))

- Uchwała Nr 28/VI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2015 roku (PDFUchwała Nr 28_VI_2015.pdf (97,89KB))

- Uchwała Nr 27/V/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zesole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 27_V_2015.pdf (56,03KB))

- Uchwała Nr 26/V/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (PDFUchwała Nr 26_V_2015.pdf (244,49KB))

- Uchwała Nr 25/V/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 25_V_2015.pdf (239,00KB))

- Uchwała Nr 24/V/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kłobuckiego do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kłobuckim a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (PDFUchwała Nr 24_V_2015.pdf (64,16KB))

- Uchwała Nr 23/V/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 23_V_2015.pdf (112,18KB))

- Uchwała Nr 22/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" (PDFUchwała Nr 22_IV_2015.pdf (56,30KB))

- Uchwała Nr 21/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 21_IV_2015.pdf (45,35KB))

- Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 20_IV_2015.pdf (36,11KB))

- Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFUchwała Nr 19_IV_2015.pdf (288,52KB))

- Uchwała Nr 18/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich (PDFUchwała Nr 18_IV_2015.pdf (46,32KB))

- Uchwała Nr 17/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (PDFUchwała Nr 17_IV_2015.pdf (51,77KB))

- Uchwała Nr 16/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (PDFUchwała Nr 16_IV_2015.pdf (992,78KB))

- Uchwała Nr 15/IV/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 15_IV_2015.pdf (353,43KB))

- Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 14_III_2014.pdf (456,91KB))

- Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu (PDFUchwała Nr 13_III_2014.pdf (138,44KB))

- Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (PDFUchwała Nr 12_III_2014.pdf (1,23MB))

- Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (PDFUchwała Nr 11_III_2014.pdf (1,14MB))

- Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 - 2025 (PDFUchwała Nr 10_III_2014.pdf (304,36KB))

- Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok (PDFUchwała Nr 9_III_2014.pdf (148,67KB))

- Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 8_II_2014.pdf (139,46KB))

- Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 7_II_2014.pdf (119,91KB))

- Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 6_II_2014.pdf (150,20KB))

- Uchwała Nr 5/II/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 5_II_2014.pdf (87,56KB))

- Uchwała Nr 4/I/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4_I_2014.pdf (110,10KB))

- Uchwała Nr 3/I/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 3_I_2014.pdf (102,19KB))

- Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 2_I_2014.pdf (90,25KB))

- Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1_I_2014.pdf (34,92KB))