Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok

- Uchwała Nr 4200/VI/39/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 717.810 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4200_VI_39_2016.pdf (106,47KB))

- Uchwała Nr 4200/VI/31/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kłobucku, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4200_VI_31_2016.pdf (122,58KB))

- Uchwała Nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (Uchwała Nr 93_XII_2015.pdf)

- Uchwała Nr 92/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016-2027 (Uchwała Nr 92_XII_2015.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/199/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 (PDFUchwała Nr 4200_VI_199_2015.pdf (137,51KB))

- Uchwała Nr 4200/VI/197/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 717.810 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4200_VI_197_2015.pdf (90,97KB))

- Uchwała Nr 4200/VI/196/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4200_VI_196_2015.pdf (113,71KB))

- Uchwała Nr 227/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (Uchwała Nr 227_2015.pdf)

- Uchwała Nr 226/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027 (Uchwała Nr 226_2015.pdf)