Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowlane - 2015 rok

Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443).

 

Nr zgłoszenia/

 data wpływu

 

DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA

WNIESIENIE SPRZECIWU /data/

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

UWAGI

Imię i nazwisko/Nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

25517/15

29.12.2015 r.
Małgorzata Dynia

Długi Kąt, dz.nr ewid. 200/6

budynek

mieszkalny jednorodzinny

  nie wniesono sprzeciwu - 13.02.2016 r.

postanowienie z dnia 21.01.2016 r.
 usunięcie nieprawidłowości w  dokumentacji

25512/15

28.12.2015 r.
Gmina Krzepice

Krzepice od SUW

w ul. Mickiewicza do ul. Ks. Muznerowskiego

dz.nr ewid. 

2308, 2313/2, 2353/7, 2312, 2311, 2360, 2355, 2519, 2603, 2473, 2468/7, 1693, 1681
Przebudowa sieci wodociągowej   nie wniesono sprzeciwu - 08.02.2016 r.  

25340/15

23.12.2015 r.
Gmina Panki

Praszczyki, dz.nr ewid.  265, 253/1, 251/2, 503, 506

Kałmuki, dz. nr ewid. 348, 347, 345/3, 356, 116/2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Praszczyki i Kałmuki   nie wniesono sprzeciwu - 22.02.2016 r.  

25334/15

23.12.2015 r.
Gmina Panki

Pacanów

(obręb Cyganka), dz.nr ewid. 316, 303, 305, 306, 32

(obręb Aleksandrów), dz. nr ewid. 124, 132

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinka sieci  wodociągowej w  miejscowości Pacanów   nie wniesono sprzeciwu - 28.04.2016 r.

Postanowienie nr

AB.6743.9.077.2015.G

z dnia 11.01.2016 r.

oraz

postanowienie nr

AB.6743.9.077.2015.G

z dnia 12.02.2016 r.

25032/15

21.12.2015 r.
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział
w Częstochowie

Krzepice ul. Praga
i ul. Sosnowa

dz.nr ewid.

(obręb Krzepice)

307, 2780, 2791, 2798, 2799, 2800/1, 2929/1, 2929/2

(obręb Kuków)

5/1, 5/3, 10/1, 10/2, 10/3, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 17/12, 343, 344/3, 344/5,

(obręb Dankowice)

748, 1072/1, 1074, 1079, 1080/1

Budowa sieci elektroenergetycznej

do 1 kV
 

nie wniesono sprzeciwu - 20.01.2016 r.

 

24451/15

11.12.2015 r.
Beata i Zbigniew Oziębała

Truskolasy, dz.nr ewid.
1276/1,1276/2

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesono sprzeciwu - 10.01.2016 r.  

24391/15

11.12.2015 r.
Gmina Miedźno

Ostrowy nad Okszą,
ul. Brzozowa, dz.nr ewid. 

2584/1, 2584/2, 2597, 2599,2467, 2601, 2470,2471, 2602/2, 2606, 2608, 2480, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2499, 2502/1, 2579,2651/2, 2651/1, 2625, 2629, 2630, 2631, 2632, 2552, 2553, 2554, 2633/1, 2634/1, 2634/2, 2556, 2557, 2559, 2560, 2635/2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią ścieków    

wycofano zgłoszenie - 08.01.2016 r.

23846/15

03.12.2015 r.
Gmina Kłobuck

Łobodno przy ul. B. Prusa,(obręb Łobodno)

dz.nr ewid. 2976, 2010/9, 2010/10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego i budynku gospodarczego, m. Łobodno   nie wniesono sprzeciwu - 04.01.2016 r.  

23844/15

03.12.2015 r.
Gmina Kłobuck

Pas drogowy ulic Gościniec i Podleśna w miejscowości Nowa Wieś, (obręb Nowa Wieś), dz.nr ewid. 

65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1,70/1,71/1, 72/1,  73/1, 74/1, m75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 171/1, 172
Budowa sieci wodociągowej   nie wniesono sprzeciwu - 04.01.2016 r.  

23275/15

26.11.2015 r.
Monika i Sebastian Kała

Borowe, dz.nr ewid. 141/4

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 25.12.2015 r.  

22939/15

23.11.2015 r.
Cezary Kall

Nowiny, dz.nr ewid. (obręb Nowiny) 291, 98/5, 211, 239/1, 239/5

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny ul. Cicha i ul. Gajowa   nie wniesiono sprzeciwu - 23.12.2015 r.  

22789/15

23.11.2015 r.
Emil i Katarzyna Bęben

Wręczyca Wielka, dz.nr ewid. 397/12, 398/11

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 23.12.2015 r.  

22464/15

18.11.2015 r.
Gmina Miedźno

Ostrowy nad Okszą, dz. nr ewid. 2035, 1244, 1446, 1055, 2041, 1501,1487/1, 1486, 1447,1529

Budowa wodociągu w ulicach: Chabrowa, Różana, Konwaliowa, Liliowa w miejscowości Ostrowy nad Okszą

 

nie wniesono sprzeciwu - 17.12.2015 r.

 

22185/15

13.11.2015 r.
Olga i Paweł Kubat

Kałmuki, dz.nr ewid. 60, 63/6

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesono sprzeciwu - 14.12.2015 r.  

20271/15

16.10.2015 r.

Ewa Kątna-Szewczyk

Łobodno, ul. Podleśna, dz.nr ewid. 2928

budowa odcinka sieci wodociągowej  

nie wniesono sprzeciwu - 16.11.2015 r.

 

19498/15

06.10.2015 r.

Kamil Środa

Kuźniczka, dz.nr ewid. 383/5

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu -
05.11.2015 r.
 

19329/15

05.10.2015 r.

Tauron Dystrybucja S.A.  Oddział
w Częstochowie

Kamieńszczyzna ul. Leśna i ul. Lipowa, dz.nr ewid. (obręb Kamieńszczyzna)

142/1, 142/2, 143, 170/1, 170/2, 171/1, 172/1, 172/4, 173/1, 173/2, 174/1,174/2, 175/1, 191/1, 191/2, 192/3, 208, 209

Budowa sieci elektroenerget. do 1 kV

  nie wniesiono sprzeciwu -
05.11.2015 r.
 

19321/15

05.10.2015 r.

Ewelina Świącik

Biała Górna, dz.nr ewid. 693

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu -
04.11.2015 r.
 

18883/15

29.09.2015 r.

Marta Pack-Rzepka

Truskolasy, dz.nr ewid. 1052/9

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu -
29.10.2015 r.
 

18161/15

18.09.2015 r.

Mariusz Suchański Kuźniczka, dz. nr ewid. 405/1 budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu -
12.11.2015 r.
 

17232/15

04.09.2015 r.

Małgorzata i Adrian Żurkowscy

Przystajń, dz. nr ewid. 191

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu -
05.10.2015 r.
 

16664/15

31.08.2015 r.
Emil i Katarzyna Bęben

Wręczyca Wielka,

dz. nr ewid. 387/12, 398/1

budynek mieszkalny jednorodzinny wniesiono sprzeciw -
23.10.2015 r.
   

16663/15

31.08.2015 r.
Izabela Biernacka
i Patryk Łebek

Jezioro,

dz.nr ewid. 370/6, 370/7

budynek mieszkalny jednorodzinny  

nie wniesiono sprzeciwu - 12.10.2015 r.

 

16611/15

27.08.2015 r.

Tomasz Kisiołek

Kalej, dz.nr ewid. 630/22

budynek mieszkalny jednorodzinny  

nie wniesiono sprzeciwu - 10.10.2015 r.

 

16601/15

27.08.2015 r.

Małgorzata i Cezary Kotowicz

Wilkowiecko,
dz. nr ewid. 187/17

budynek mieszkalny jednorodzinny     wycofanie zgłoszenia zamiaru budowy - 09.09.2015 r.

16312/15

25.08.2015 r.

Agnieszka Pietrzak Lipie, dz. nr ewid. 307/17 budynek mieszkalny jednorodzinny wniesiono sprzeciw - 16.10.2015 r.    

16008/15

18.08.2015 r.

Sławomir Kędziora

Szarlejka, dz. nr ewid. 

51/5, 51/6
budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 17.09.2015 r  

15979/15

18.08.2015 r.

Zbigniew Nowak

Kamieńszczyzna,

dz. nr ewid. 30/3

budynek mieszkalny jednorodzinny wniesiono sprzeciw - 23.09.2015 r.    

15976/15

18.08.2015 r.

Ewa i Szymon Hawryluk

Truskolasy, dz. nr ewid. 875/20, 876/26

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 13.10.2015 r.  

15525/15

10.08.2015 r.

Ewelina i Marek Kuźniak

Kamińsko, dz. nr ewid. 

286/1, 286/2
budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 09.09.2015 r.  

15499/15

10.08.2015 r.
Ewelina i Kamil Berg

Danków, dz. nr ewid. 2188/5

budynek mieszkalny jednorodzinny  

 

wycofanie zgłoszenia zamiaru budowy - 11.08.2015 r.

15418/15

07.08.2015 r.

Barbara i Benon Szymanek

Wręczyca Wielka, dz. nr ewid. 397/25, 398/22

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 06.09.2015 r.  

15416/15

07.08.2015 r.

Małgorzta i Robert Kulesza Pierzchno, dz. nr ewid. 85/9, 85/19 budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 06.09.2015 r.  

14956/15

31.07.2015 r.

Artur Brom

Borowe, dz. nr ewid. 117

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 29.08.2015 r.  

13971/15

20.07.2015 r.

Kamil Środa

Kuźniczka, dz. nr ewid. 383/5

budynek mieszkalny jednorodzinny wniesiono sprzeciw - 09.09.2015 r.    

13962/15

20.07.2015 r.

Klaudia Tomczyk-Jemioła
Łukasz Jemioła

Konieczki, dz. nr ewid. 47/1

budynek mieszkalny jednorodzinny     wycofanie zgłoszenia zamiaru budowy - 30.07.2015 r.

13552/15

14.07.2015 r.

Paulina Kuśmierek-Sławuta i Daniel Sławuta

Grodzisko, dz. nr ewid. 83/31

budynek mieszkalny jednorodzinny  

nie wniesiono sprzeciwu - 13.08.2015 r.

 

13435/15

10.07.2015 r.

Anna i Piotr Głąb

Grodzisko, dz nr ewid 83/38

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 10.08.2015 r.  

13042/15

03.07.2015 r.

Joanna Szopa-Szeląg
i Marcin Szeląg

Klepaczka 471/3

budynek mieszkalny jednorodzinny

wniesiono sprzeciw 31.08.2015 r.  

 

12870/15

02.07.2015 r.

Anna i Jarosław Ira

Kalej, dz nr ewid. 627/26, 628/22

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

nie wniesiono sprzeciwu - 01.08.2015 r.