Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowlane - 2016 rok

Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443).

 

Nr zgłoszenia/

 data wpływu

 

DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA

WNIESIENIE SPRZECIWU /data/

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

UWAGI

 

Imię i nazwisko/Nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

26986/16

20.12.2016 r. 
Tauron Dystrybucja SA Oddział w Częstochowie

Zbrojewsko,  dz.nr ewid. 

1/1, 2/1, 2/2, 3, 4, 37, 74, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/4, 78/1, 78/2, 109, 112/1, 119/1, 120/1, 121/1, 123/1, 124/2, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 139, 142, 144, 149, 150, 192, 193, 194, 197/1, 268, 269, 270/1, 270/2, 272/1, 274, 275/2, 278/1, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286, 288, 289

Kompleksowa przebudowa linii napowietrznej nN w miejscowości Zbrojewsko   nie wniesiono sprzeciwu - 08.02.2017 r.  

26819/16

24.11.2016 r.
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Nowa Wieś, dz.nr ewid. 

565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 569/3, 570/4

Kontenerowa stacja transformatorowa

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV
 

Zgłoszenie wycofano

21.12.2016

Wydano pozwolenie na budowę

 

26103/16

17.11.2016  r.

Krzysztof Kunert

Biała Górna, dz.nr ewid.  522/16

Budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 19.12.2016 r.  

24495/16

31.10.2016 r.

Ada i Stanisław Kluba

Dankowice Piaski, dz.nr ewid. 835

Rozbudowa budynku mieszkalnego  

nie wniesiono sprzeciwu - 30.11.2016 r.

 

24474/16

31.10.2016 r.

DINO Polska S.A.

Wręczyca Wielka, dz.nr ewid. 891/3, 0023

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia wraz
z demontażem elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia

  nie wniesiono sprzeciwu - 19.12.2016 r.  

23968/16

25.10.2016 r.

Gmina Krzepice

Krzepice (obręb Krzepice), dz.nr ewid. 

2355/4, 2510, 3607/1, 3607/2, 3590, 3591

Budowa oświetlenia ulicznego
w ul. Klonowej, Brzozowej
i Lipowej
w Krzepicach

 

nie wniesiono sprzeciwu -  23.11.2016 r.

 

17384/16

02.08.2016 r.

Maria Kedideh

Kłobuck, (obr. Zagórze), dz.nr ewid. 640

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 01.09.2016 r.  

17167/16

29.07.2016 r.

U&R Calor” Sp. z o.o.

Kłobuck,

dz. nr ewid.

1340/7, 1348/3, 1068/2, 1013, 1068/1, 987/3, 996/2, 996/1, 984/2, 986, 990/4, 990/6, 991/1, 992/4, 992/6, 994/1, 1008

Budowa sieci
i przyłączy ciepłowniczych

  nie wniesiono sprzeciwu - 29.08.2016 r.  

16487/16

20.07.2016 r.

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział
w Częstochowie

Kłobuck, (Obręb Zagórze), dz.nr ewid.

1492, 1104, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1042/4, 1042/5, 1042/6, 1042/7, 1042/8, 1042/9, 1042/10, 1042/12, 1042/13

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Kłobuck ODJ4” z włączeniem do istniejącej sieci SN oraz budową linii kablowych nN w miejscowości Kłobuck

   

Wycofano zgłoszenie - 24.08.2016

15982/16

14.07.2016 r.

Krzysztof Płaza

Klepaczka, dz.nr ewid. 242, 258, 256/2

Sieć wodociągowa Ø110 PE na potrzeby budynku mieszkalnego w miejscowości Klepaczka  

nie wniesiono sprzeciwu - 16.08.2016 r.

 

15089/16

04.07.2016 r.

Magdalena Stretton

Grodzisko, dz.nr ewid. 729/7

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 16.08.2016 r.  

14864/16

01.07.2016 r.

Anna i Mariusz
Broniszewscy

Kłobuck, dz.nr ewid. 5587

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 01.08.2016 r.  

14838/16

30.06.2016

Leoniła, Włodzimierz, Katarzyna
Pyzik

Niwa Skrzeszów,

dz. nr ewid.
150, 151/1

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 01.08.2016 r.  

13997/16

21.06.2016 .

Gmina Wręczyca Wielka

Borowe, dz.nr ewid. 338

Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w miejscowości Borowe   nie wniesiono sprzeciwu -
20.07.2016 r.
 

13996/16

21.06.2016 r.

Gmina Wręczyca Wielka

Kalej,  dz.nr ewid. 573/2, 574/1

Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego przy ul. Kowalskiej w miejscowości Kalej   nie wniesiono sprzeciwu -
20.07.2016 r.
 

13918/16

20.06.2016 r.

Łukasz Mazurek

Starokrzepice,  dz.nr ewid. 691/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu -
20.07.2016 r.
 

12656/16

06.06.2016

Bożena i Wojciech Stasiak

Zajączki Drugie, dz.nr ewid. 346/1, 346/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny  

nie wniesiono sprzeciwu

06.07.2016 r.

 

12523/16

03.06.2016 r.

Sebastian Najman

Waleńczów, dz.nr ewid. 375

Budynek mieszkalny jednorodzinny    

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę -
04.08.2016 r.

11710/16

23.05.2016 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Dankowice dz. nr ewid. 491/6, 492/2, 505/2, 506, 507/2, 514/2, 530/1, 530/3, 530/5, 530/6, 530/9, 537/1, 537/2, 538, 539, 542, 543, 545, 547, 742, 743, 988, 989

Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV „Dankowice 9” budowa linii kablowych SN i nn, przebudowa linii napowietrznych nn.  

nie wniesiono sprzeciwu

22.06.2016 r.

 

11709/16

23.05.2016 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Zwierzyniec Trzeci      dz. nr ewid.  91, 94, 96, 99/1, 100/1, 102/1, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 124/4, 125, 134, 361, 380, 381/2, 398

Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV „Zwierzyniec III Cegielnia" budowa linii kablowych SN i nn, budowa linii napowietrznych nn.  

nie wniesiono sprzeciwu

22.06.2016 r.

 

11604/16

23.05.2016 r.

Vitroszlif Sp. z o.o. Lindów dz. nr ewid. 153/16, 153/17, 153/18, 153/19, 153/20 Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne wniesiono sprzeciw -  05.07.2016 r.

 

 

3111/16

10.05.2016

Gmina Kłobuck

Kłobuck,
obręb Smugi

dz.nr ewid.  
164/3, 164/5, 164/7, 164/8, 164/10, 164/12, 197/3, 197/5, 197/6, 197/10, 197/13, 197/18, 197/20, 219/5, 220/5, 220/6, 220/9, 220/10, 221/1, 222/3, 224, 227, 228, 246/1, 552, 556

budowa sieci kanalizacyjnej

 

nie wniesiono sprzeciwu - 10.06.2016 r.

 

9837/16

02.05.2016 r.

Anna i Krzysztof Knapik Pierzchno, dz. nr ewid. 93/19 Budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu -
01.06.2016 r.
 

9012/16

21.04.2016 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział
w Częstochowie

Cyganka,  dz.nr ewid.120, 129, 311, 128/2, 128/1, 127, 124

Budowa linii napowietrznej 0,4kV zasilanej z S-107 Cyganka Pacanów wraz z przyłączami

  nie wniesiono sprzeciwu -
23.05.2016 r.
 
7880/16
11.04.2016 r.
Gmina Wręczyca Wielka

Długi Kąt, dz.nr ewid. 518/4, 518/5, 518/6, 538/2 

Borowe dz.nr ewid. 234/21, 348

Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego przy ul. Wczasowej w miejscowości Borowe oraz w miejscowości Wręczyca Wielka

  nie wniesiono sprzeciwu -
11.05.2016 r.
 
6718/16
29.03.2016 r.
Paweł Tyklewicz Kuleje,
dz. nr ewid. 391/2
budynek mieszkalny jednorodzinny wniesiono sprzeciw - 04.05.2016 r.    
6634/16
25.03.2016 r.
Bożena i Wojciech Stasiak Zajączki Drugie,  dz.nr ewid. 346/1, 346/2 budynek mieszkalny
jednorodzinny
wniesiono sprzeciw - 22.04.2016 r.    

5502/16
11.03.2016 r.

Monika Trepka

 Łobodno, dz. nr ewid. 1003

budynek mieszkalny
jednorodzinny
  nie wniesiono sprzeciwu -
11.04.2016 r.
 

4574/16

02.03.2016 r.
Gmina Wręczyca Wielka

Klepaczka, dz.nr ewid. 

462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8,462/9, 462/10, 462/11,462/12,462/13,462/15, 462/16, 462/17, 462/18, 462/19, 462/20, 462/21, 462/22, 462/23, 462/24

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego   nie wniesono sprzeciwu - 01.04.2016 r.  

4445/16

29.02.2016 r.

Elżbieta i Jan Mężyk

Kamińsko, dz.nr ewid. 286/8,286/9

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesiono sprzeciwu - 29.03.2016  

4316/16

29.02.2016 r.

Michał Sobczyk

Grodzisko, dz.nr ewid. 

535/1, 731/11, 559/1, 731/8

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w ul. Wesołej z włączeniem w ul. Strażacką

  nie wniesiono sprzeciwu -
18.04.2016
 

2907/16

09.02.2016 r.

Gmina Krzepice Krzepice,  dz.nr ewid. 2308, 2313/2, 2353/7, 2312,2311, 2360, 2355, 2519, 2603, 2473, 2468/11, 1693,1681

Budowa sieci wodociągowej od SUW w ul. Mickiewicza do ul. Ks. Muznerowskiego w Krzepicach

  nie wniesiono sprzeciwu - 18.03.2016  

2579/16

04.02.2016 r.

Gmina Wręczyca Wielka

Borowe, ul. Sportowa, Kolejowa, Długa, Leśna, Polna

dz.nr ewid. w/g załącznika

wymiana sieci wodociągowej wraz z przekładką przyłączy wodociągowych w miejscowości Borowe ul. Sportowa, Kolejowa, Długa, Leśna, Polna

  nie wniesono sprzeciwu - 07.03.2016 r.  

2507/16

04.02.2016 r.

Gmina Krzepice

Krzepice, ul. Kościuszki

  dz.nr ewid. 1649/1, 1593, 1594/2, 1405, 1373, 1404, 1370/3, 759

przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki  i budowa zatoki autobusowej w Krzepicach

  nie wniesono sprzeciwu - 05.03.2016 r.  

2377/16

02.02.2016 r.

Małgorzata i Marek Knot

Panki, dz.nr ewid. 308/3

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesono sprzeciwu - 03.03.2016 r.  

2244/16

01.02.2016 r.

Sylwia i Wojciech Szyjka

Czarna Wieś, dz.nr ewid. 44/5

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesono sprzeciwu - 02.03.2016 r.  

1915/16

26.01.2016 r.

Gmina Kłobuck

Łobodno, dz.nr ewid. 

2973/2, 2972, 1479/1, 2969, 1499/2, 1499/4
budowa linii oświetlenia ulicznego   nie wniesono sprzeciwu - 25.02.2016 r.  

1291/16

20.01.2016 r.
Anna Hadrjan

Kłobuck, ul. Ustronna, Boczna, Równoległa

dz.nr ewid. 1680,1681,1086

budowa odcinka sieci wodociągowej   nie wniesono sprzeciwu - 22.02.2016 r.  

1012/16

15.01.2016 r.
Michalina Krawczyk

Grodzisko, dz.nr ewid.
286/14

budynek mieszkalny jednorodzinny   nie wniesono sprzeciwu - 29.02.2016 r.  

705/16

13.01.2016 r.
Gmina Wręczyca Wielka

Długi Kąt, dz.nr ewid.

515/7, 516/3, 517/6, 518/6

budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego   nie wniesono sprzeciwu - 12.02.2016 r.  

672/16

13.01.2016 r.

Gmina Wręczyca Wielka

Borowe, ul. Sosnowa
dz.nr ewid. 310/1, 350/4

budowa linii napowietrzno-kablowej nn oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w m-ci Borowe

  nie wniesono sprzeciwu - 12.02.2016 r.  

208/16

05.01.2016 r.
Gmina Kłobuck

Lgota, boczna od ul. Północnej

dz.nr ewid. 36, 97, 120/3

budowa sieci wodociągowej   nie wniesono sprzeciwu - 05.02.2016 r.  

109/16

05.01.2016 r.

Canis Majoris Development

M. Kamiński i Wspólnicy Sp.j.

Kłobuck, dz.nr ewid. 

1075/35, 1077/5, 5705/14, 5705/11, 1078/3
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej   nie wniesono sprzeciwu - 05.02.2016 r.  

108/16

05.01.2016 r.

Canis Majoris Development

M. Kamiński i Wspólnicy Sp.j.

Kłobuck, dz.nr ewid. 

1077/5, 5705/14, 5705/11, 1078/3

odcinek sieci wodociągowej  

nie wniesono sprzeciwu - 05.02.2016 r.