Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2016 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - V kadencja: 2016 rok

 

- Uchwała Nr 520/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kłobuckim i jego jednostkach budżetowych (PDFUchwała Nr 520_2016.pdf (1,12MB))

- Uchwała Nr 519/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 519_2016.pdf (392,33KB))

- Uchwała Nr 518/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 518_2016.pdf (296,07KB))

- Uchwała Nr 517/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 517_2016.pdf (346,61KB))

- Uchwała Nr 516/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 516_2016.pdf (118,35KB))

- Uchwała Nr 515/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (PDFUchwała Nr 515_2016.pdf (278,86KB))

- Uchwała Nr 514/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 514_2016.pdf (99,68KB))

- Uchwała Nr 513/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji zmian do "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" (PDFUchwała Nr 513_2016.pdf (139,88KB))

- Uchwała Nr 512/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024" (PDFUchwała Nr 512_2016.pdf (108,07KB))

- Uchwała Nr 511/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Wręczyca Wielka (PDFUchwała Nr 511_2016.pdf (106,63KB))

- Uchwała Nr 510/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 510_2016.pdf (106,26KB))

- Uchwała Nr 509/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 509_2016.pdf (148,35KB))

- Uchwała Nr 508/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zmian do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 508_2016.pdf (121,63KB))

- Uchwała Nr 507/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 507_2016.pdf (775,84KB))

- Uchwała Nr 506/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 506_2016.pdf (2,50MB))

- Uchwała Nr 505/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 505_2016.pdf (113,40KB))

- Uchwała Nr 504/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do drogi krajowej nr 46 (PDFUchwała Nr 504_2016.pdf (117,91KB))

- Uchwała Nr 503/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 503_2016.pdf (991,87KB))

- Uchwała Nr 502/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 502_2016.pdf (2,04MB))

- Uchwała Nr 501/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku (PDFUchwała Nr 501_2016.pdf (171,47KB))

- Uchwała Nr 500/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym lokalu usytuowanego na II piętrze budynku przychodni specjalistycznej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5A (PDFUchwała Nr 500_2016.pdf (120,12KB))

- Uchwała Nr 499/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 499_2016.pdf (680,23KB))

- Uchwała Nr 498/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 498_2016.pdf (2,45MB))

- Uchwała Nr 497/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa śląskiego (PDFUchwała Nr 497_2016.pdf (128,16KB))

- Uchwała Nr 496/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji do zmian "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" (PDFUchwała Nr 496_2016.pdf (537,16KB))

- Uchwała Nr 495/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (PDFUchwała Nr 495_2016.pdf (671,51KB))

- Uchwała Nr 494/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 494_2016.pdf (127,08KB))

- Uchwała Nr 493/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 493_2016.pdf (114,72KB))

- Uchwała Nr 492/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej na 494 od granicy województwa śląskiego do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa" (PDFUchwała Nr 492_2016.pdf (117,94KB))

- Uchwała Nr 491/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej (PDFUchwała Nr 491_2016.pdf (630,42KB))

- Uchwała Nr 490/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 490_2016.pdf (1,45MB))

- Uchwała Nr 489/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 489_2016.pdf (3,04MB))

- Uchwała Nr 488/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 488_2016.pdf (156,71KB))

- Uchwała Nr 487/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 (PDFUchwała Nr 487_2016.pdf (1,09MB))

- Uchwała Nr 486/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 486_2016.pdf (321,16KB))

- Uchwała Nr 485/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 485_2016.pdf (8,24MB))

- Uchwała Nr 484/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 484_2016.pdf (2,78MB))

- Uchwała Nr 483/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 483_2016.pdf (155,32KB))

- Uchwała Nr 482/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 482_2016.pdf (165,83KB))

- Uchwała Nr 481/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 481_2016.pdf (605,20KB))

- Uchwała Nr 480/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 480_2016.pdf (1,53MB))

- Uchwała Nr 479/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 479_2016.pdf (160,50KB))

- Uchwała Nr 478/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 478_2016.pdf (146,41KB))

- Uchwała Nr 477/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy powierzchni dachowej (PDFUchwała Nr 477_2016.pdf (126,13KB))

- Uchwała Nr 476/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie udzielenia zgody na użyczenie części nieruchomości Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, położonej w Zajączkach Drugich (PDFUchwała Nr 476_2016.pdf (123,11KB))

- Uchwała Nr 475/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym lokalu usytuowanego na I piętrze budynku przychodni w Kłobucku przy ul. Staszica 28 (PDFUchwała Nr 475_2016.pdf (119,71KB))

- Uchwała Nr 474/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia gospodarczego usytuowanego na II piętrze budynku przychodni w Kłobucku przy ul. Staszica 28 (PDFUchwała Nr 474_2016.pdf (114,36KB))

- Uchwała Nr 473/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynku przychodni w Krzepicach (PDFUchwała Nr 473_2016.pdf (124,77KB))

- Uchwała Nr 472/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynkach ośrodków zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 472_2016.pdf (296,75KB))

- Uchwała Nr 471/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych w budynkach przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowanych na terenie Kłobucka (PDFUchwała Nr 471_2016.pdf (226,69KB))

- Uchwała Nr 470/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 470_2016.pdf (145,54KB))

- Uchwała Nr 469/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie likwidacji pojazdu usuniętego z drogi znajdującej się na terenie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 469_2016.pdf (121,79KB))

- Uchwała Nr 468/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku (PDFUchwała Nr 468_2016.pdf (1,38MB))

- Uchwała Nr 467/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 467_2016.pdf (94,21KB))

- Uchwała Nr 466/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 466_2016.pdf (213,91KB))

- Uchwała Nr 465/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 465_2016.pdf (1,66MB))

- Uchwała Nr 464/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Lipie (PDFUchwała Nr 464_2016.pdf (106,35KB))

- Uchwała Nr 463/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie udostępniania sali konferencyjnej (PDFUchwała Nr 463_2016.pdf (137,29KB))

- Uchwała Nr 462/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu (PDFUchwała Nr 462_2016.pdf (118,13KB))

- Uchwała Nr 461/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Krótkiej, Nadrzecznej w miejscowości Kamieńszczyzna gmina Popów, Powiat Kłobucki" (PDFUchwała Nr 461_2016.pdf (116,04KB))

- Uchwała Nr 460/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 460_2016.pdf (750,52KB))

- Uchwała Nr 459/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 459_2016.pdf (108,26KB))

- Uchwała Nr 458/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 458_2016.pdf (263,23KB))

- Uchwała Nr 457/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 457_2016.pdf (302,97KB))

- Uchwała Nr 456/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 456_2016.pdf (1,31MB))

- Uchwała Nr 455/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 455_2016.pdf (680,42KB))

- Uchwała Nr 454/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmian finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 454_2016.pdf (617,89KB))

- Uchwała Nr 453/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 453_2016.pdf (2,40MB))

- Uchwała Nr 452/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 452_2016.pdf (1,89MB))

- Uchwała Nr 451/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 451_2016.pdf (688,54KB))

- Uchwała Nr 450/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 450_2016.pdf (97,66KB))

- Uchwała Nr 449/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" (PDFUchwała Nr 449_2016.pdf (152,02KB))

- Uchwała Nr 448/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 448_2016.pdf (958,79KB))

- Uchwała Nr 447/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 447_2016.pdf (2,36MB))

- Uchwała Nr 446/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 446_2016.pdf (101,72KB))

- Uchwała Nr 445/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 445_2016.pdf (250,84KB))

- Uchwała Nr 444/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 444_2016.pdf (287,92KB))

- Uchwała Nr 443/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 443_2016.pdf (276,28KB))

- Uchwała Nr 442/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 442_2016.pdf (144,16KB))

- Uchwała Nr 441/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 441_2016.pdf (145,91KB))

- Uchwała Nr 440/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 440_2016.pdf (446,65KB))

- Uchwała Nr 439/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 439_2016.pdf (367,51KB))

- Uchwała Nr 438/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 438_2016.pdf (161,08KB))

- Uchwała Nr 437/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 września 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 437_2016.pdf (147,33KB))

- Uchwała Nr 436/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" (PDFUchwała Nr 436_2016.pdf (1,70MB))

- Uchwała Nr 435/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego wraz z placem manewrowym znajdującym się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach ()PDFUchwała Nr 435_2016.pdf (158,18KB)

- Uchwała Nr 434/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 434_2016.pdf (550,81KB))

- Uchwała Nr 433/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 433_2016.pdf (1,33MB))

- Uchwała Nr 432/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 432_2016.pdf (116,66KB))

- Uchwała Nr 431/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę sali narad usytuowanej w budynku administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PDFUchwała Nr 431_2016.pdf (149,10KB))

- Uchwała Nr 430/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 430_2016.pdf (199,90KB))

- Uchwała Nr 429/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 429_2016.pdf (1,11MB))

- Uchwała Nr 428/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 428_2016.pdf (300,21KB))

- Uchwała Nr 427/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 roku" (PDFUchwała Nr 427_2016.pdf (3,53MB))

- Uchwała Nr 426/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć" (PDFUchwała Nr 426_2016.pdf (1,90MB))

- Uchwała Nr 425/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2016 roku" (PDFUchwała Nr 425_2016.pdf (6,36MB))

- Uchwała Nr 424/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie uzgodnienia w zakresie zadań rządowych i samorządowych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Natolin, sporządzony w granicach określonych w uchwale XXI/138/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 30 marca 2016 r. (PDFUchwała Nr 424_2016.pdf (148,44KB))

- Uchwała Nr 423/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 423_2016.pdf (510,11KB))

- Uchwała Nr 422/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 422_2016.pdf (1,31MB))

- Uchwała Nr 421/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (PDFUchwała Nr 421_2016.pdf (123,26KB))

- Uchwała Nr 420/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku samochodu Renault Scenic wycofanego z użytkowania w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 420_2016.pdf (135,23KB))

- Uchwała Nr 419/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 419_2016.pdf (601,15KB))

- Uchwała Nr 418/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 418_2016.pdf (1,31MB))

- Uchwała Nr 417/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 417_2016.pdf (291,88KB))

- Uchwała Nr 416/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 416_2016.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 415/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 415_2016.pdf (336,10KB))

- Uchwała Nr 414/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 414_2016.pdf (288,18KB))

- Uchwała Nr 413/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 413_2016.pdf (1,47MB))

- Uchwała Nr 412/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 412_2016.pdf (146,34KB))

- Uchwała Nr 411/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 411_2016.pdf (1,11MB))

- Uchwała Nr 410/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 410_2016.pdf (821,89KB))

- Uchwała Nr 409/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 409_2016.pdf (117,84KB))

- Uchwała Nr 408/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 408_2016.pdf (396,49KB))

- Uchwała Nr 407/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 407_2016.pdf (1,58MB))

- Uchwała Nr 406/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 406_2016.pdf (127,43KB))

- Uchwała Nr 405/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok (PDFUchwała Nr 405_2016.pdf (603,35KB))

- Uchwała Nr 404/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027 (PDFUchwała Nr 404_2016.pdf (2,10MB))

- Uchwała Nr 403/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 403_2016.pdf (154,76KB))

- Uchwała Nr 402/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 402_2016.pdf (157,88KB))

- Uchwała Nr 401/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 401_2016.pdf (157,71KB))

- Uchwała Nr 400/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 400_2016.pdf (157,85KB))

- Uchwała Nr 399/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 399_2016.pdf (318,14KB))

- Uchwała Nr 398/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 398_2016.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 397/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 397_2016.pdf (722,39KB))

- Uchwała Nr 396/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 396_2016.pdf (146,55KB))

- Uchwała Nr 395/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 395_2016.pdf (148,37KB))

- Uchwała Nr 394/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 394_2016.pdf (136,55KB))

- Uchwała Nr 393/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Marianem Nowakiem  - Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 393_2016.pdf (123,18KB))

- Uchwała Nr 392/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 392_2016.pdf (168,13KB))

- Uchwała Nr 391/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn. "Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek F: węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem) w ramach zadania Autostrada A1 węzeł Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy" (PDFUchwała Nr 391_2016.pdf (166,21KB))

- Uchwała Nr 390/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w 2016 roku (PDFUchwała Nr 390_2016.pdf (216,32KB))

- Uchwała Nr 389/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 389_2016.pdf (259,15KB))

- Uchwała Nr 388/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 388_2016.pdf (944,50KB))

- Uchwała Nr 387/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 387_2016.pdf (230,63KB))

- Uchwała Nr 386/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 386_2016.pdf (195,26KB))

- Uchwała Nr 385/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 385_2016.pdf (947,29KB))

- Uchwała Nr 384/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dwóch garaży usytuowanych w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 384_2016.pdf (142,93KB))

- Uchwała Nr 383/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu usytuowanego w budynku Poradni Ogólnej w Rębielicach Królewskich (PDFUchwała Nr 383_2016.pdf (146,37KB))

- Uchwała Nr 382/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 382_2016.pdf (145,02KB))

- Uchwała Nr 381/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 381_2016.pdf (1,67MB))

- Uchwała Nr 380/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Starszemu Inspektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku - Panu Tomaszowi Sobisiowi do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz SPołeczny) na lata 2014-2020 (PDFUchwała Nr 380_2016.pdf (212,93KB))

- Uchwała Nr 379/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizacje inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 379_2016.pdf (174,38KB))

- Uchwała Nr 378/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 378_2016.pdf (134,04KB))

- Uchwała Nr 377/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Przystajni (PDFUchwała Nr 377_2016.pdf (165,24KB))

- Uchwała Nr 376/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebramych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudninonych w szkołach, w placówce oświatowo - wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 376_2016.pdf (185,76KB))

- Uchwała Nr 375/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 375_2016.pdf (2,83MB))

- Uchwała Nr 374/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 374_2016.pdf (661,46KB))

- Uchwała Nr 373/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 373_2016.pdf (1,68MB))

- Uchwała Nr 372/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 372_2016.pdf (498,89KB))

- Uchwała Nr 371/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 371_2016.pdf (450,19KB))

- Uchwała Nr 370/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2015 (PDFUchwała Nr 370_2016.pdf (220,30KB))

- Uchwała Nr 369/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem trzech pomieszczeń usytuowanych na terenie Poradni Ogólnej w Krzepicach (PDFUchwała Nr 369_2016.pdf (146,18KB))

- Uchwała Nr 368/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia usytuowanego na terenie Poradni Ogólnej w Miedźnie (PDFUchwała Nr 368_2016.pdf (144,10KB))

- Uchwała Nr 367/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku - Pani Wiesławie Desperak do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny) na lata 2014-2020 (PDFUchwała Nr 367_2016.pdf (220,70KB))

- Uchwała Nr 366/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 366_2016.pdf (778,91KB))

- Uchwała Nr 365/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 365_2016.pdf (250,98KB))

- Uchwała Nr 364/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 364_2016.pdf (957,44KB))

- Uchwała Nr 363/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Seniorów (PDFUchwała Nr 363_2016.pdf (162,27KB))

- Uchwała Nr 362/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałe w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 362_2016.pdf (126,74KB))

- Uchwała Nr 361/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego oraz części gruntu położonych w Przystajni przy ul. Targowej 18 na okres 3 lat (PDFUchwała Nr 361_2016.pdf (167,97KB))

- Uchwała Nr 360/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat (PDFUchwała Nr 360_2016.pdf (150,39KB))

- Uchwała Nr 359/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat (PDFUchwała Nr 359_2016.pdf (147,03KB))

- Uchwała Nr 358/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 358_2016.pdf (278,16KB))

- Uchwała Nr 357/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok (PDFUchwała Nr 357_2016.pdf (1,84MB))

- Uchwała Nr 356/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 356_2016.pdf (317,05KB))

- Uchwała Nr 355/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 355_2016.pdf (1,01MB))

- Uchwała Nr 354/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę sali narad usytuowanej w budynku administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PDFUchwała Nr 354_2016.pdf (153,01KB))

- Uchwała Nr 353/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia  2016 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w stosunku do części nieruchomości (PDFUchwała Nr 353_2016.pdf (422,50KB))

- Uchwała Nr 352/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 352_2016.pdf (339,52KB))

- Uchwała Nr 351/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia  2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 351_2016.pdf (845,06KB))

- Uchwała Nr 350/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 kwietnia  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 350_2016.pdf (230,74KB))

- Uchwała Nr 349/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 kwietnia  2016 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zgaospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna (PDFUchwała Nr 349_2016.pdf (126,90KB))

- Uchwała Nr 348/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 kwietnia  2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 348_2016.pdf (548,68KB))

- Uchwała Nr 347/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 kwietnia  2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 347_2016.pdf (1,54MB))

- Uchwała Nr 346/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 346_2016.pdf (130,95KB))

- Uchwała Nr 345/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia  2016 roku w sprawie przeprowadzenia audytu podmiotu leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 345_2016.pdf (118,90KB))

- Uchwała Nr 344/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia  2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 344_2016.pdf (169,55KB))

- Uchwała Nr 343/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 kwietnia  2016 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kłobuckim (PDFUchwała Nr 343_2016.pdf (5,41MB))

- Uchwała Nr 342/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2015 rok (PDFUchwała Nr 342_2016.pdf (919,49KB))

- Uchwała Nr 341/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok (PDFUchwała Nr 341_2016.pdf (1,26MB))

- Uchwała Nr 340/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok (PDFUchwała Nr 340_2016.pdf (249,28KB))

- Uchwała Nr 339/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 339_2016.pdf (154,95KB))

- Uchwała Nr 338/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 338_2016.pdf (142,54KB))

- Uchwała Nr 337/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 337_2016.pdf (47,74KB))

- Uchwała Nr 336/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 336_2016.pdf (45,91KB))

- Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 335_2016.pdf (47,88KB))

- Uchwała Nr 334/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 334_2016.pdf (48,40KB))

- Uchwała Nr 333/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 333_2016.pdf (48,42KB))

- Uchwała Nr 332/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 332_2016.pdf (46,39KB))

- Uchwała Nr 331/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 331_2016.pdf (47,96KB))

- Uchwała Nr 330/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 330_2016.pdf (47,79KB))

- Uchwała Nr 329/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 329_2016.pdf (48,03KB))

- Uchwała Nr 328/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 328_2016.pdf (46,60KB))

- Uchwała Nr 327/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 327_2016.pdf (47,37KB))

- Uchwała Nr 326/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 326_2016.pdf (47,12KB))

- Uchwała Nr 325/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 325_2016.pdf (47,68KB))

- Uchwała Nr 324/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 324_2016.pdf (46,03KB))

- Uchwała Nr 323/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 323_2016.pdf (45,80KB))

- Uchwała Nr 322/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 322_2016.pdf (45,94KB))

- Uchwała Nr 321/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 321_2016.pdf (47,45KB))

- Uchwała Nr 320/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 320_2016.pdf (46,01KB))

- Uchwała Nr 319/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 319_2016.pdf (47,30KB))

- Uchwała Nr 318/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 318_2016.pdf (46,21KB))

- Uchwała Nr 317/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 317_2016.pdf (47,21KB))

- Uchwała Nr 316/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 316_2016.pdf (47,27KB))

- Uchwała Nr 315/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 315_2016.pdf (47,85KB))

- Uchwała Nr 314/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2015 rok (PDFUchwała Nr 314_2016.pdf (2,12MB))

- Uchwała Nr 313/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 313_2016.pdf (196,65KB))

- Uchwała Nr 312/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 312_2016.pdf (415,02KB))

- Uchwała Nr 311/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 2315 S przebiegającej przez teren Gminy Herby (PDFUchwała Nr 311_2016.pdf (41,68KB))

- Uchwała Nr 310/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 1021 S przebiegającej przez teren Gminy Herby (PDFUchwała Nr 310_2016.pdf (43,11KB))

- Uchwała Nr 309/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg nr 2192 O, nr 2202 O i nr 2204 O (PDFUchwała Nr 309_2016.pdf (43,58KB))

- Uchwała Nr 308/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 308_2016.pdf (636,96KB))

- Uchwała Nr 307/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 307_2016.pdf (67,34KB))

- Uchwała Nr 306/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 306_2016.pdf (45,97KB))

- Uchwała Nr 305/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów (PDFUchwała Nr 305_2016.pdf (170,78KB))

- Uchwała Nr 304/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 304_2016.pdf (175,11KB))

- Uchwała Nr 303/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 303_2016.pdf (398,44KB))

- Uchwała Nr 302/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna dłużycowego pozyskanego z dróg powiatowych, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 302_2016.pdf (49,88KB))

- Uchwała Nr 301/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 301_2016.pdf (876,70KB))

- Uchwała Nr 300/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 300_2016.pdf (67,44KB))

- Uchwała Nr 299/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Ryły 24 w Krzepicach (PDFUchwała Nr 299_2016.pdf (60,91KB))

- Uchwała Nr 298/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 298_2016.pdf (93,15KB))

- Uchwała Nr 297/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 297_2016.pdf (281,90KB))

- Uchwała Nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 296_2016.pdf (79,55KB))

- Uchwała Nr 295/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 295_2016.pdf (68,10KB))

- Uchwała Nr 294/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydania opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 470103 ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego" (PDFUchwała Nr 294_2016.pdf (60,94KB))

- Uchwała Nr 293/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla inych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 293_2016.pdf (81,54KB))

- Uchwała Nr 292/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 292_2016.pdf (135,67KB))

- Uchwała Nr 291/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 291_2016.pdf (583,03KB))

- Uchwała Nr 290/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy pomieszczenia usytuowanego w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a (PDFUchwała Nr 290_2016.pdf (73,15KB))

- Uchwała Nr 289/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 289_2016.pdf (115,29KB))

- Uchwała Nr 288/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 288_2016.pdf (80,52KB))

- Uchwała Nr 287/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 287_2016.pdf (657,88KB))

- Uchwała Nr 286/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 286_2016.pdf (54,35KB))

- Uchwała Nr 285/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 285_2016.pdf (62,17KB))

- Uchwała Nr 284/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 284_2016.pdf (133,25KB))

- Uchwała Nr 283/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 283_2016.pdf (387,39KB))

- Uchwała Nr 282/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 282_2016.pdf (49,77KB))

- Uchwała Nr 281/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu (PDFUchwała Nr 281_2016.pdf (86,37KB))

- Uchwała Nr 280/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 280_2016.pdf (56,27KB))

- Uchwała Nr 279/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2016 rok (PDFUchwała Nr 279_2016.pdf (94,22KB))

- Uchwała Nr 278/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFUchwała Nr 278_2016.pdf (278,46KB))

- Uchwała Nr 277/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 277_2016.pdf (113,92KB))

- Uchwała Nr 276/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 276_2016.pdf (61,49KB))

- Uchwała Nr 275/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (PDFUchwała Nr 275_2016.pdf (565,19KB))

- Uchwała Nr 274/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (PDFUchwała Nr 274_2016.pdf (112,87KB))

- Uchwała Nr 273/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PDFUchwała Nr 273_2016.pdf (113,75KB))

- Uchwała Nr 272/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok (PDFUchwała Nr 272_2016.pdf (509,15KB))

- Uchwała Nr 271/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 271_2016.pdf (127,45KB))

- Uchwała Nr 270/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 270_2016.pdf (83,36KB))

- Uchwała Nr 269/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku (PDFUchwała Nr 269_2016.pdf (204,73KB))