Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok

- Uchwała Nr 4200/VII/25/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4200_VII_25_2017.pdf (549,03KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/24/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.207.409 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_24_2017.pdf (447,90KB))

- Uchwała Nr 156/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (Uchwała Nr 156_XXI_2016.pdf)

- Uchwała Nr 155/XXI/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (Uchwała Nr 155_XXI_2016.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/239/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_239_2016.pdf (257,37KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/238/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 4200_VII_238_2016.pdf (310,92KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/237/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4200_VII_237_2016.pdf (254,44KB))

- Uchwała Nr 485/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (Uchwała Nr 485_2016.pdf)

- Uchwała Nr 484/2016 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (Uchwała Nr 484_2016.pdf)