Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowlane - 2017 rok

Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443).

 

Nr zgłoszenia/

 data wpływu

 

DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA

WNIESIENIE SPRZECIWU /data/

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

UWAGI

 

Imię i nazwisko/Nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

28737/17

21.12.2017

Krystyna i Józef Marek

Ługi Radły,

  dz.nr ewid.

90/10, 89/10, 90/15, 89/11, 89/12, 89/13, 90/12, 90/13, 90/14

Budowa przedłużenia wodociągu i przyłączy wodociągowych do działek w
miejscowości

Ługi – Radły
  Nie wniesiono sprzeciwu 10.01.2018 r.  

27860/17

12.12.2017 r.

Gmina Mykanów

Wola Hankowska/ Biała,
dz.nr ewid.

85, 82/6, 87, 844/1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Hankowska ul.Leszczynowa i Antoniów ul. Polna  

Nie wniesiono sprzeciwu 03.01.2018 r.

 

 

19006/17

24.08.2017 r.

Zakład Produkcji Spożywczej „Jamar”
Szczepaniak sp.j.

Albertów 69,

 

dz.nr ewid. 

155/1
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu Mrw-bpp 20/2x1000-6 wraz z włączeniem do sieci sieci 15kV w miejscowości Albertów  

Nie wniesiono sprzeciwu

29.09.2017 r.
 

17494/17

04.08.2017

 Krzysztof Książek

Wilkowiecko, dz.nr ewid. 

1170/2, 660/3

Budowa sieci oraz przyłącza wodociągowego

 

Nie wniesiono sprzeciwu

22.09.2017 r.

 

16416/17

21.07.2017 r. 
Gmina Przystajń

Przystajń,

 

 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami .

Przystajń ul. Kwiatowa 

  dz.nr ewid. 

211/1, 211/2, 212, 213, 214/1, 216/1, 216/2, 217, 218/2, 229/4, 230/7, 231/4, 232/12, 232/14, 232/16, 232/17, 233/12, 234/1, 235/1, 236/7, 236/14, 236/15, 237/15, 237/16, 237/17, 237/18, 237/19, 237/20, 239, 240, 241, 245/14, 1097

 

Nie wniesiono sprzeciwu

10.08.2017 r.

 

15114/17 05.07.2017 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Brzeziny,  dz.nr ewid.  106/1, 106/2, 107, 108, 209, 137/16, 137/13, 137/10, 140, 141, 142/1, 145, 146, 147, 148, 149, 211

 

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN 0,4kV w Brzezinach wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej  

Nie wniesiono sprzeciwu

25.07.2017 r.

 

14359/17

25.06.2017 r.
Gmina Popów

Kamieńszczyzna , dz.nr ewid. 

48/4, 48/1, 136, 128
Zasilanie sieci wodociągowej w wodę ze studni głębinowej  

Nie wniesiono sprzeciwu -

29.06.2017 r.

 

13117/17

13.06.2017  r.

Beata Zych

Kłobuck, (Smugi) dz.nr ewid. 

278/2

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  

Nie wniesiono sprzeciwu -

05.07.2017 r.

 

13024/17

09.06.2017 r.

Artur Kubicki

Kłobuck, dz.nr ewid.  5500/3

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wniesiono sprzeciw

04.08.2017
   

11065/17

18.05.2017 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Borowianka, dz.nr ewid. 

166, 275, 276, 327/1, 330/7, 376/6,
Wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV S-155 „Borowianka” wraqz z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN przy ul. Tartakowej w miejscowości Borowianka, gm. Kłobuck  

Nie wniesiono sprzeciwu -

09.06.2017 r.

 

10773/17

15.05.2017  r.

Katarzyna i Karol Kasprzak

Kłobuck,   dz.nr ewid. 148/1, 148/2

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  

Nie wniesiono sprzeciwu -

06.06.2017 r.

 

9947/17

04.05.2017  r.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usłougowy

„MAKPOL” Adam Kierat

Ługi-Radły, dz.nr ewid. 

490/5, 490/3, 637, 468/7
Budowa sieci wodociągowej hydrantowej p.poż. dla tartaku w miejscowości Ługi-Radły  

Nie wniesiono sprzeciwu -

16.05.2017 r.

 

9685/17

28.04.2017 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Zawady, dz.nr ewid. 

350/2, 350/1, 351/2, 351/1, 352/5, 352/3, 352/1, 353, 354, 355, 356/1, 356/2, 357/3, 59/1, 360/1, 361/1, 912/4, 912/6, 912/8, 911/4, 540, 539, 537/2, 534, 905, 543/2, 543/1, 522
Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4KV wraz z wymianą linii napowietrznych i przyłączy napowietrznych na linie izolowane dla potrzeb zasilania Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Goliat” w miejscowości Zawady gm. Popów  

Nie wniesiono sprzeciwu -

22.05.2017 r.
 

9518/17

27.04.2017 r.

Katarzyna i Sławomir

Możdżeń

Mokra, dz.nr ewid. 
821/2, 882

Nadbudowa części budynku mieszkalnego  

Nie wniesiono sprzeciwu -

17.05.2017 r.

 

9047/17

21.04.2017 r.
Agnieszka Bykowska

Kamińsko, dz.nr ewid. 

345/5, 345/8,
345/9, 348/10,
345/11,345/12, 3

45/13, 345/14,
345/15, 345/16,
345/17, 345/18,

345/20, 345/23,
345/24, 345/25,
345/26, 345/27,

345/28, 345/29,
345/30, 345/31,
345/32, 345/33,
345/34

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do działek rekreacyjnych w m. Kamińsko, gm. Przystajń  

Nie wniesiono sprzeciwu.

11.05.2017

 

8971/17

21.04.2017  r.

Gmina Lipie

Lipie, sieć wodociągowa,
dz.nr ewid. 

312, 236, 175, 176,
177, 178, 179,
321,322,323,324,
325,330,
331,332,333,
334,337,339

,344,345,346,
347,349,
350,496,351,
352,353,
364,365,366,
369, 370

 

przyłącza wodociągowe
dz. nr ewid.

167/1,168/2,
169/4,170,
171,175,176,177,
324,325,329,330,
331,332,334,

339,341,343,344,
345,346,347,350,
351,352,353,

354,356/1,362,
364,366,367,368,
369,370,193/3,194,
195,196,198,
199,200,201/1,
201/2,203,
205/1,206,208/1,
262,263,265,266,
267,271,273,
275,276,279,
280,284,285,288

Rozbudowa i wymiana wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą i budową przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Lipie – etap 1 ul. Częstochowska  

Nie wniesiono sprzeciwu.

11.05.2017 r.

 

8536/17
13.04.2017 r.

Tauron Dystrybucja SA o/Częstochowa

Janiki, dz.nr ewid. 

266/2, 267/1,
267/2, 267/3,
268/2, 268/1,
300, 301, 302/1,
302/2, 304, 306,
308, 309, 310,
311/1, 311/2,
312/2, 312/1,
333 313/1,
313/2, 307/3,
271, 269, 327/2,
340, 323, 326,
328, 334, 359,
354, 70, 69, 67,
68, 66, 65, 64,
63, 62, 270, 273,
274/1, 276, 277/1,
334, 279/1, 279/2,
120, 26/1, 26/2,
119/2, 119/1, 280,
118/3, 117, 116,
115, 114, 113,
112/1, 111, 110,
109, 108, 107,
106/1, 106/2, 74,
130/1, 130/2,
132, 133, 134,
135/1, 159/1,
160/1, 136, 137/1,
161, 138/1, 138/3,
138/5, 140, 141,

142, 84, 85, 80/1

przebudowa SN 105/2, 105/1

Demontaż nN 76, 75,
74, 71, 72, 345/2,
151, 154

  Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej S-281 „Janiki-Ślusarze” wraz z kompleksową przebudową linii nN w miejscowościach Janiki oraz Ślusarze, gmina Panki

 

 

nie wniesiono sprzeciwu - 04.05.2017 r.

 

7950/17
07.04.2017 r. 

Grzegorz Chudy

Wręczyca Wielka,
dz.nr ewid. 836/9,
836/13, 836/15, 836/18

Budowa linii kablowych nn
z kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV SO-7187 przy ul. Skąskiej we Wręczycy Wielkie

  nie wniesiono sprzeciwu - 28.04.2017 r.  
7834/17
06.04.2017

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Kamińsko,

dz. nr ewid.
345/5

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej n/n 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Kamińsko

 

nie wniesiono sprzeciwu - 26.04.2017 r.

 
7776/17
06.04.2017
Mateusz Wąsiński

Krzepice,

dz. nr ewid.
685/2

Rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  nie wniesiono sprzeciwu - 27.04.2017 r.  

5218/17

07.03.2017 r.

Martyna Mazurek

Zajączki Drugie, dz.nr ewid. 1281/2

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  

nie wniesiono sprzeciwu - 28.03.2017 r.

 

2606/17

06.02.2017 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Miedźno, dz.nr ewid. 

614/7, 651/8, 651/9, 1736/1, 1736/2
Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Miedźno 13 Akacjowa”, budowa linii kablowych SN i nn w m-ci Miedźno gm. Miedźno    nie wniesiono sprzeciwu - 28.02.2017 r.  

1665/17

23.01.2017 r.
Gmina Kłobuck

Kłobuck, dz.nr ewid. 1086, 1680, 1681, 1682m
1683, 1684

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej, Bocznej, Miłej, Ładnej i Prostej w Kłobucku   nie wniesiono sprzeciwu - 24.02.2017 r.  

1664/17

23.01.2017 r.
Gmina Kłobuck

Kłobuck,  dz.nr ewid.13, 210

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Kłobucku  

nie wniesiono sprzeciwu - 24.02.2017 r.

 

1150/17 16.01.2017 r.

SOLARFAKTOR Polska
Sp. z o.o.

Kłobuck, dz.nr ewid. 396

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury     nie wniesiono sprzeciwu - 31.03.2017 r.