Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok

- Uchwała Nr 4200/VII/12/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.801.809 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_12_2018.pdf (486,61KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/11/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4200_VII_11_2018.pdf (535,09KB))

- Uchwała Nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (Uchwała Nr 229_XXX_2017.pdf)

- Uchwała Nr 228/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (Uchwała Nr 228_XXX_2017.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VII/258/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (PDFUchwała Nr 4200_VII_258_2017.pdf (617,67KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/257/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4200_VII_257_2017.pdf (518,64KB))

- Uchwała Nr 4200/VII/256/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4200_VII_256_2017.pdf (506,78KB))

- Uchwała Nr 754/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (Uchwała Nr 754_2017.pdf)

- Uchwała Nr 753/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (Uchwała Nr 753_2017.pdf)