Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2018 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2018 rok

- Uchwała Nr 34/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kłobuckim w 2019 roku (PDFUchwała Nr 34_2018.pdf (230,49KB))

- Uchwała Nr 33/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 33_2018.pdf (1,07MB))

- Uchwała Nr 32/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 32_2018.pdf (585,28KB))

- Uchwała Nr 31/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 31_2018.pdf (144,00KB))

- Uchwała Nr 30/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku (PDFUchwała Nr 30_2018.pdf (619,29KB))

- Uchwała Nr 29/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 29_2018.pdf (140,71KB))

- Uchwała Nr 28/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 28_2018.pdf (868,05KB))

- Uchwała Nr 27/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na aktualizację numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości Kule gmina Popów (PDFUchwała Nr 27_2018.pdf (194,55KB))

- Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na aktualizację numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości Kule gmina Popów (PDFUchwała Nr 26_2018.pdf (606,89KB))

- Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 25_2018.pdf (2,20MB))

- Uchwała Nr 24/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 24_2018.pdf (1,80MB))

- Uchwała Nr 23/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów pod blaszane garaże stanowiących część nieruchomości Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 23_2018.pdf (177,88KB))

- Uchwała Nr 22/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 22_2018.pdf (173,74KB))

- Uchwała Nr 21/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Panki na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 2025 roku" (PDFUchwała Nr 21_2018.pdf (142,60KB))

- Postanowienie Nr 20/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2018 roku (PDFPostanowienie Nr 20_2018.pdf (631,54KB))

- Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (PDFUchwała Nr 19_2018.pdf (226,75KB))

- Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno na lata 2018 - 2022 z perspektywą do 2024 roku" (PDFUchwała Nr 18_2018.pdf (144,77KB))

- Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" (PDFUchwała Nr 17_2018.pdf (1,02MB))

- Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku (PDFUchwała Nr 16_2018.pdf (2,63MB))

- Uchwała Nr 15/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 15_2018.pdf (523,01KB))

- Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 1039/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kłobuckim w 2019 roku (PDFUchwała Nr 14_2018.pdf (307,35KB))

- Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 13_2018.pdf (471,14KB))

- Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 12_2018.pdf (1,76MB))

- Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 11_2018.pdf (1 009,79KB))

- Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu "Decydujesz, pomagamy" (PDFUchwała Nr 10_2018.pdf (159,36KB))

- Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zestawiania uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 9_2018.pdf (189,71KB))

- Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 8_2018.pdf (189,58KB))

- Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 7_2018.pdf (718,39KB))

- Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie udostępnienia świetlic w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 6_2018.pdf (267,93KB))

- Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 5_2018.pdf (727,79KB))

- Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 4_2018.pdf (2,63MB))

- Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 3_2018.pdf (2,44MB))

- Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 2_2018.pdf (3,68MB))

- Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (PDFUchwała Nr 1_2018.pdf (139,04KB))

 

Uchwały Zarządu Powiatu - V kadencja: 2018 rok

- Uchwała Nr 1041/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 1041_2018.pdf (690,87KB))

- Uchwała Nr 1040/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1040_2018.pdf (144,02KB))

- Uchwała Nr 1039/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kłobuckim w 2019 roku (PDFUchwała Nr 1039_2018.pdf (2,06MB))

- Uchwała Nr 1038/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 1038_2018.pdf (13,17MB))

- Uchwała Nr 1037/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029 (PDFUchwała Nr 1037_2018.pdf (3,78MB))

- Uchwała Nr 1036/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (PDFUchwała Nr 1036_2018.pdf (169,36KB))

- Uchwała Nr 1035/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1035_2018.pdf (162,77KB))

- Uchwała Nr 1034/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (PDFUchwała Nr 1034_2018.pdf (1,00MB))

- Uchwała Nr 1033/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1033_2018.pdf (863,82KB))

- Uchwała Nr 1032/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1032_2018.pdf (1,65MB))

- Uchwała Nr 1031/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przekazania do używania Zespołowi Szkół Nr 1 w Kłobucku mienia będącego własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1031_2018.pdf (151,39KB))

- Uchwała Nr 1030/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przekazania składników majątkowych mienia Powiatu Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 1030_2018.pdf (320,00KB))

- Uchwała Nr 1029/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1029_2018.pdf (613,27KB))

- Uchwała Nr 1028/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1028_2018.pdf (3,33MB))

- Uchwała Nr 1027/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1027_2018.pdf (212,34KB))

- Uchwała Nr 1026/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 1026_2018.pdf (285,09KB))

- Uchwała Nr 1025/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako KDL i KDD wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako KDL z drogą krajową nr 43 w miejscowości Libidza, gmina Kłobuck (PDFUchwała Nr 1025_2018.pdf (193,38KB))

- Uchwała Nr 1024/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 1024_2018.pdf (165,55KB))

- Uchwała Nr 1023/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Rębielicach Królewskich (PDFUchwała Nr 1023_2018.pdf (165,65KB))

- Uchwała Nr 1022/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 1022_2018.pdf (160,69KB))

- Uchwała Nr 1021/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku przychodni specjalistycznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1021_2018.pdf (165,40KB))

- Uchwała Nr 1020/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Żanety Sikora Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku do składania oświadczeń woli (PDFUchwała Nr 1020_2018.pdf (177,93KB))

- Uchwała Nr 1019/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1019_2018.pdf (255,92KB))

- Uchwała Nr 1018/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1018_2018.pdf (733,22KB))

- Uchwała Nr 1017/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1017_2018.pdf (2,61MB))

- Uchwała Nr 1016/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1016_2018.pdf (194,24KB))

- Uchwała Nr 1015/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1015_2018.pdf (189,01KB))

- Postanowienie Nr 1014/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 2018 roku o sprostowaniu z urzędu decyzji Nr 983/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie (PDFPostanowienie Nr 1014_2018.pdf (407,22KB))

- Uchwała Nr 1013/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1013_2018.pdf (862,08KB))

- Uchwała Nr 1012/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1012_2018.pdf (3,07MB))

- Uchwała Nr 1011/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1011_2018.pdf (2,39MB))

- Uchwała Nr 1010/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" (PDFUchwała Nr 1010_2018.pdf (204,28KB))

- Uchwała Nr 1009/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1009_2018.pdf (201,94KB))

- Uchwała Nr 1008/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1008_2018.pdf (464,10KB))

- Uchwała Nr 1007/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 1.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Kłobucku (PDFUchwała Nr 1007_2018.pdf (172,00KB))

- Uchwała Nr 1006/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1006_2018.pdf (1,43MB))

- Uchwała Nr 1005/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1005_2018.pdf (3,35MB))

- Uchwała Nr 1004/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" (PDFUchwała Nr 1004_2018.pdf (2,25MB))

- Uchwała Nr 1003/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia usytuowanego w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 1003_2018.pdf (164,49KB))

- Uchwała Nr 1002/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1002_2018.pdf (458,41KB))

- Uchwała Nr 1001/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 1001_2018.pdf (3,35MB))

- Uchwała Nr 1000/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Seniorów (PDFUchwała Nr 1000_2018.pdf (184,83KB))

- Uchwała Nr 999/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 999_2018.pdf (1,17MB))

- Uchwała Nr 998/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kłobuckim i jego jednostkach budżetowych (PDFUchwała Nr 998_2018.pdf (349,91KB))

- Uchwała Nr 997/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 997_2018.pdf (998,73KB))

- Uchwała Nr 996/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 996_2018.pdf (1,51MB))

- Uchwała Nr 995/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 995_2018.pdf (481,54KB))

- Uchwała Nr 994/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 994_2018.pdf (440,66KB))

- Uchwała Nr 993/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 993_2018.pdf (361,48KB))

- Uchwała Nr 992/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2018 roku (PDFUchwała Nr 992_2018.pdf (271,44KB))

- Uchwała Nr 991/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie (PDFUchwała Nr 991_2018.pdf (6,73MB))

- Uchwała Nr 990/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 990_2018.pdf (129,49KB))

- Uchwała Nr 989/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 989_2018.pdf (227,40KB))

- Uchwała Nr 988/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 988_2018.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 987/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 987_2018.pdf (3,24MB))

- Uchwała Nr 986/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku" (PDFUchwała Nr 986_2018.pdf (2,72MB))

- Uchwała Nr 985/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć" (PDFUchwała Nr 985_2018.pdf (2,42MB))

- Uchwała Nr 984/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2018 roku" (PDFUchwała Nr 984_2018.pdf (13,96MB))

- Decyzja Nr 983/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (PDFUchwała Nr 983_2018.pdf (878,96KB))

- Uchwała Nr 982/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów (PDFUchwała Nr 982_2018.pdf (144,99KB))

- Uchwała Nr 981/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Żanety Sikora Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kłobucku do składania oświadczenia woli (PDFUchwała Nr 981_2018.pdf (170,46KB))

- Uchwała Nr 980/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 980_2018.pdf (287,79KB))

- Uchwała Nr 979/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 979_2018.pdf (389,88KB))

- Uchwała Nr 978/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 978_2018.pdf (381,76KB))

- Uchwała Nr 977/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 977_2018.pdf (253,91KB))

- Uchwała Nr 976/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 976_2018.pdf (1,32MB))

- Uchwała Nr 975/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021" (PDFUchwała Nr 975_2018.pdf (137,83KB))

- Uchwała Nr 974/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 974_2018.pdf (157,04KB))

- Uchwała Nr 973/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 973_2018.pdf (131,65KB))

- Uchwała Nr 972/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie Gmina Kłobuck" (PDFUchwała Nr 972_2018.pdf (160,11KB))

- Uchwała Nr 971/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów  i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 971_2018.pdf (805,35KB))

- Uchwała Nr 970/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 970_2018.pdf (172,24KB))

- Uchwała Nr 969/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 969_2018.pdf (170,88KB))

- Uchwała Nr 968/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 968_2018.pdf (171,38KB))

- Uchwała Nr 967/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 967_2018.pdf (569,03KB))

- Uchwała Nr 966/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 966_2018.pdf (502,69KB))

- Uchwała Nr 965/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 965_2018.pdf (212,80KB))

- Uchwała Nr 964/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 964_2018.pdf (227,68KB))

- Uchwała Nr 963/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 963_2018.pdf (255,31KB))

- Uchwała Nr 962/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 962_2018.pdf (259,16KB))

-  Uchwała Nr 961/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 961_2018.pdf (584,26KB))

- Uchwała Nr 960/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 960_2018.pdf (512,89KB))

- Uchwała Nr 959/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 959_2018.pdf (148,57KB))

- Uchwała Nr 958/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 958_2018.pdf (349,58KB))

- Uchwała Nr 957/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 957_2018.pdf (501,75KB))

- Uchwała Nr 956/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 956_2018.pdf (164,95KB))

- Uchwała Nr 955/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Opatów, w obrębie geodezyjnym Wilkowiecko (PDFUchwała Nr 955_2018.pdf (144,25KB))

- Uchwała Nr 954/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Wilkowiecko i Zwierzyniec Pierwszy (PDFUchwała Nr 954_2018.pdf (154,82KB))

- Uchwała Nr 953/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 953_2018.pdf (1,01MB))

- Uchwała Nr 952/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 952_2018.pdf (3,29MB))

- Uchwała Nr 951/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025” (PDFUchwała Nr 951_2018.pdf (141,54KB))

- Uchwała Nr 950/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – Prowadzenie „Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” (PDFUchwała Nr 950_2018.pdf (176,32KB))

- Uchwała Nr 949/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi publicznej, na odcinku Kościeliska - Biskupice - Kolonia Biskupska, od km 0+000 do km 6+130, do kategorii drogi powiatowej (PDFUchwała Nr 949_2018.pdf (121,91KB))

- Uchwała Nr 948/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku położonej w Złochowicach (PDFUchwała Nr 948_2018.pdf (171,50KB))

- Uchwała Nr 947/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 947_2018.pdf (429,78KB))

- Uchwała Nr 946/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 946_2018.pdf (1,15MB))

- Uchwała Nr 945/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 945_2018.pdf (763,11KB))

- Uchwała Nr 944/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 944_2018.pdf (270,51KB))

- Uchwała Nr 943/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kamyku przy ulicy Spichlerzowej (PDFUchwała Nr 943_2018.pdf (143,79KB))

- Uchwała Nr 942/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy Przystajń (PDFUchwała Nr 942_2018.pdf (144,97KB))

- Uchwała Nr 941/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok (PDFUchwała Nr 941_2018.pdf (717,10KB))

- Uchwała Nr 940/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 940_2018.pdf (850,18KB))

- Uchwała Nr 939/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 939_2018.pdf (2,89MB))

- Uchwała Nr 938/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 938_2018.pdf (828,26KB))

- Uchwała Nr 937/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 937_2018.pdf (192,76KB))

- Uchwała Nr 936/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 czerwca 2018 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 936_2018.pdf (819,08KB))

- Uchwała Nr 935/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (PDFUchwała Nr 935_2018.pdf (164,79KB))

- Uchwała Nr 934/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 934_2018.pdf (1,76MB))

- Uchwała Nr 933/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 5.700.000 zł w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu (PDFUchwała Nr 933_2018.pdf (172,41KB))

- Uchwała Nr 932/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 932_2018.pdf (191,57KB))

- Uchwała Nr 931/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 931_2018.pdf (226,99KB))

- Uchwała Nr 930/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Nr 16 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 930_2018.pdf (170,69KB))

- Uchwała Nr 929/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu postępowania i sposobu jej rozliczania" (PDFUchwała Nr 929_2018.pdf (216,21KB))

- Uchwała Nr 928/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 928_2018.pdf (145,44KB))

- Uchwała Nr 927/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie "Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" (PDFUchwała Nr 927_2018.pdf (1,06MB))

- Uchwała Nr 926/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 926_2018.pdf (688,72KB))

- Uchwała Nr 925/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (PDFUchwała Nr 925_2018.pdf (139,38KB))

- Uchwała Nr 924/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 924_2018.pdf (286,91KB))

- Uchwała Nr 923/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 923_2018.pdf (801,99KB))

- Uchwała Nr 922/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 922_2018.pdf (1,83MB))

- Uchwała Nr 921/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. Ryły 26 stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 921_2018.pdf (175,41KB))

- Uchwała Nr 920/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu postępowania i sposobu jej rozliczania (PDFUchwała Nr 920_2018.pdf (355,28KB))

- Uchwała Nr 919/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zestawienia uwag zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 919_2018.pdf (232,65KB))

- Uchwała Nr 918/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ograniczenia prawa użytkowania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 918_2018.pdf (1,38MB))

- Uchwała Nr 917/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do zmian "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" (PDFUchwała Nr 917_2018.pdf (209,83KB))

- Uchwała Nr 916/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 916_2018.pdf (199,68KB))

- Uchwała Nr 915/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie użyczenia Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 915_2018.pdf (149,30KB))

- Uchwała Nr 914/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 914_2018.pdf (181,93KB))

- Uchwała Nr 913/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 913_2018.pdf (4,50MB))

- Uchwała Nr 912/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 912_2018.pdf (451,42KB))

- Uchwała Nr 911/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 911_2018.pdf (473,03KB))

- Uchwała Nr 910/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 910_2018.pdf (2,99MB))

- Uchwała Nr 909/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 909_2018.pdf (169,02KB))

- Uchwała Nr 908/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 908_2018.pdf (277,95KB))

- Uchwała Nr 907/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok (PDFUchwała Nr 907_2018.pdf (1,86MB))

- Uchwała Nr 906/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmian w w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 906_2018.pdf (670,56KB))

- Uchwała Nr 905/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 905_2018.pdf (2,98MB))

- Uchwała 904/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji do zmian „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” (PDFUchwała Nr 904_2018.pdf (931,98KB))

- Uchwała Nr 903/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) w Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 903_2018.pdf (144,08KB))

- Uchwała Nr 902/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 902_2018.pdf (149,96KB))

- Uchwała Nr 901/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym garażu usytuowanego w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 901_2018.pdf (167,57KB))

- Uchwała Nr 900/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 900_2018.pdf (265,33KB))

- Uchwała Nr 899/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 899_2018.pdf (470,53KB))

- Uchwała Nr 898/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 898_2018.pdf (432,84KB))

- Uchwała Nr 897/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2017 (PDFUchwała Nr 897_2018.pdf (360,97KB))

- Uchwała Nr 896/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck (PDFUchwała Nr 896_2018.pdf (778,51KB))

- Uchwała Nr 895/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego na I piętrze w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 895_2018.pdf (167,96KB))

- Uchwała Nr 894/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym blaszanego garażu usytuowanego na terenie przychodni w Krzepicach (PDFUchwała Nr 894_2018.pdf (163,57KB))

- Uchwała Nr 893/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym garażu usytuowanego na terenie ośrodka zdrowia w Rębielicach Królewskich (PDFUchwała Nr 893_2018.pdf (157,21KB))

- Uchwała Nr 892/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 892_2018.pdf (146,72KB))

- Uchwała Nr 891/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 891_2018.pdf (6,31MB))

- Uchwała Nr 890/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 890_2018.pdf (143,31KB))

- Uchwała Nr 889/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 889_2018.pdf (627,02KB))

- Uchwała Nr 888/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 888_2018.pdf (2,49MB))

- Uchwała Nr 887/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 887_2018.pdf (627,06KB))

- Uchwała Nr 886/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 886_2018.pdf (2,80MB))

- Uchwała Nr 885/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kłobucku do komisji inwentaryzacyjnej dotyczącej trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom (PDFUchwała Nr 885_2018.pdf (150,68KB))

- Uchwała Nr 884/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 884_2018.pdf (170,77KB))

- Uchwała Nr 883/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Krzepicach przy ul. Ryły 24A stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 883_2018.pdf (175,07KB))

- Uchwała Nr 882/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym części powierzchni korytarzy w budynkach będących w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 882_2018.pdf (177,68KB))

- Uchwała Nr 881/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczeń usytuowanych na I piętrze w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 881_2018.pdf (174,43KB))

- Uchwała Nr 880/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym powierzchni użytkowej na I piętrze budynku przychodni w Kłobucku przy ul. Staszica 28 (PDFUchwała Nr 880_2018.pdf (166,74KB))

- Uchwała Nr 879/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, położonej w Zajączkach Drugich (PDFUchwała Nr 879_2018.pdf (177,02KB))

- Uchwała Nr 878/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 878_2018.pdf (143,25KB))

- Uchwała Nr 877/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 877_2018.pdf (144,51KB))

- Uchwała Nr 876/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 876_2018.pdf (143,43KB))

- Uchwała Nr 875/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 875_2018.pdf (143,69KB))

- Uchwała Nr 874/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 874_2018.pdf (144,99KB))

- Uchwała Nr 873/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 873_2018.pdf (144,75KB))

- Uchwała Nr 872/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 872_2018.pdf (143,52KB))

- Uchwała Nr 871/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 871_2018.pdf (142,32KB))

- Uchwała Nr 870/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 870_2018.pdf (141,52KB))

- Uchwała Nr 869/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 869_2018.pdf (143,15KB))

- Uchwała Nr 868/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 868_2018.pdf (141,93KB))

- Uchwała Nr 867/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 867_2018.pdf (144,63KB))

- Uchwała Nr 866/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 866_2018.pdf (143,91KB))

- Uchwała Nr 865/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 865_2018.pdf (143,35KB))

- Uchwała Nr 864/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 864_2018.pdf (144,11KB))

- Uchwała Nr 863/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 863_2018.pdf (143,82KB))

- Uchwała Nr 862/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 862_2018.pdf (144,26KB))

- Uchwała Nr 861/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 861_2018.pdf (143,52KB))

- Uchwała Nr 860/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 860_2018.pdf (143,79KB))

- Uchwała Nr 859/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 859_2018.pdf (142,41KB))

- Uchwała Nr 858/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 858_2018.pdf (144,21KB))

- Uchwała Nr 857/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 2018 rok (PDFUchwała Nr 857_2018.pdf (206,07KB))

- Uchwała Nr 856/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok (PDFUchwała Nr 856_2018.pdf (3,96MB))

- Uchwała Nr 855/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok (PDFUchwała Nr 855_2018.pdf (592,89KB))

- Uchwała Nr 854/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok (PDFUchwała Nr 854_2018.pdf (139,85KB))

- Uchwała Nr 853/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2017 rok (PDFUchwała Nr 853_2018.pdf (3,18MB))

- Uchwała Nr 852/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 852_2018.pdf (701,51KB))

- Uchwała Nr 851/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 851_2018.pdf (3,12MB))

- Uchwała Nr 850/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Libidza i Gruszewnia w Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 850_2018.pdf (141,58KB))

- Uchwała Nr 849/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kłobuck obręb Smugi w Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 849_2018.pdf (144,08KB))

- Uchwała Nr 848/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kłobuck obręb Kłobuck, Brody Malina, Zagórze, Zakrzew w Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 848_2018.pdf (151,61KB))

- Uchwała Nr 847/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kłobuck obręb Zagórze w Gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 847_2018.pdf (145,21KB))

- Uchwała Nr 846/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 846_2018.pdf (236,19KB))

- Uchwała Nr 845/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 845_2018.pdf (137,16KB))

- Uchwała Nr 844/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 844_2018.pdf (143,55KB))

- Uchwała Nr 843/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 843_2018.pdf (198,54KB))

- Uchwała Nr 842/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (PDFUchwała Nr 842_2018.pdf (1,59MB))

- Uchwała Nr 841/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy 11 Listopada 5B w Kłobucku stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 841_2018.pdf (164,64KB))

- Uchwała Nr 840/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 840_2018.pdf (146,15KB))

- Uchwała Nr 839/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 839_2018.pdf (251,92KB))

- Uchwała Nr 838/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 838_2018.pdf (253,30KB))

- Uchwała Nr 837/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie likwidacji pojazdu usuniętego z drogi znajdującej się na terenie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 837_2018.pdf (214,73KB))

- Uchwała Nr 836/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 836_2018.pdf (1,35MB))

- Uchwała Nr 835/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 835_2018.pdf (3,58MB))

- Uchwała Nr 834/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 834_2018.pdf (461,72KB))

- Uchwała Nr 833/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie projektu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania i noszenia (PDFUchwała Nr 833_2018.pdf (205,93KB))

- Uchwała Nr 832/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 832_2018.pdf (442,42KB))

- Uchwała Nr 831/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 831_2018.pdf (238,02KB))

- Uchwała Nr 830/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie projektu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jeje nadawania oraz noszenia (PDFUchwała Nr 830_2018.pdf (1,44MB))

- Uchwała Nr 829/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 829_2018.pdf (142,77KB))

- Uchwała Nr 828/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w miejscowości Wapiennik gmina Lipie (PDFUchwała Nr 828_2018.pdf (209,94KB))

- Uchwała Nr 827/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację kopiarki XEROX WORKCENTRE 5735 stanowiącej środek trwały w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 827_2018.pdf (138,54KB))

- Uchwała Nr 826/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację kopiarki SHARP AR 5316 stanowiącej środek trwały w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 826_2018.pdf (136,35KB))

- Uchwała Nr 825/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację kopiarki RICOH AFICIO 2022 stanowiącej środek trwały w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 825_2018.pdf (140,36KB))

- Uchwała Nr 824/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 2018 rok (PDFUchwała Nr 824_2018.pdf (375,23KB))

- Uchwała Nr 823/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 823_2018.pdf (1,73MB))

- Uchwała Nr 822/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku mienia będącego własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 822_2018.pdf (593,59KB))

- Uchwała Nr 821/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w miejscowości Wapiennik gmina Lipie (PDFUchwała Nr 821_2018.pdf (723,32KB))

- Uchwała Nr 820/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 820_2018.pdf (259,09KB))

- Uchwała Nr 819/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 819_2018.pdf (798,84KB))

- Uchwała Nr 818/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 818_2018.pdf (2,26MB))

- Uchwała Nr 817/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 817_2018.pdf (284,00KB))

- Uchwała Nr 816/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 816_2018.pdf (256,34KB))

- Uchwała Nr 815/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa DP 2031 S i 2051 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie, gm. Przystajń" (PDFUchwała Nr 815_2018.pdf (152,29KB))

- Uchwała Nr 814/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 814_2018.pdf (385,17KB))

- Uchwała Nr 813/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych na rzecz Gminy Opatów (PDFUchwała Nr 813_2018.pdf (132,46KB))

- Uchwała Nr 812/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego i prognozą oddziaływania na środowisko (PDFUchwała Nr 812_2018.pdf (164,18KB))

- Uchwała Nr 811/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 811_2018.pdf (192,16KB))

- Uchwała Nr 810/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 810_2018.pdf (168,61KB))

- Uchwała Nr 809/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 809_2018.pdf (385,36KB))

- Uchwała Nr 808/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 808_2018.pdf (430,59KB))

- Uchwała Nr 807/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 807_2018.pdf (433,08KB))

- Uchwała Nr 806/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 806_2018.pdf (432,06KB))

- Uchwała Nr 805/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 805_2018.pdf (335,67KB))

- Uchwała Nr 804/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2018 roku (PDFUchwała Nr 804_2018.pdf (619,95KB))

- Uchwała Nr 803/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 803_2018.pdf (155,75KB))

- Uchwała Nr 802/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 802_2018.pdf (268,80KB))

- Uchwała Nr 801/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok (PDFUchwała Nr 801_2018.pdf (1,60MB))

- Uchwała Nr 800/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 800_2018.pdf (361,70KB))

- Uchwała Nr 799/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 799_2018.pdf (851,92KB))

- Uchwała Nr 798/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 798_2018.pdf (1,75MB))