Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

p.o. Naczelnika Wydziału – Beata Nogal

Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck tel. 34 310 95 36, pok. 132

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami posiada następującą strukturę wewnętrzną:

 1. Stanowisko do spraw dot. zbywania nieruchomości Skarbu Państwa, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz dysponowaniem nieruchomościami na cele budowlane

tel. 34 310 95 30, pok. 133

 1. Stanowisko do spraw dot. odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu

tel. 34 310 95 50, pok. 108

 1. Stanowisko do spraw dot. oddawania nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawy, użyczenia oraz do spraw wspólnot gruntowych

tel. 34 310 95 50, pok. 108

 1. Stanowiska do spraw dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa

tel. 34 310 95 64, pok. 135

 

>>> załatwianie spraw >>>

 

Podstawowe zadania Wydziału:

 1. w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
 1. przejmowanie, nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
 2. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
 3. sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, użyczanie, najem i dzierżawę, aktualizacja opłat i czynszów
 4. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości
 5. sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości
 6. wywłaszczenie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 7. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 8. ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
 1. w zakresie gospodarki mieniem Powiatu:
 1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości
 2. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości
 3. sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd użytkowanie, najem i dzierżawę, aktualizacja opłat i czynszów
 4. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości
 5. sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości
 6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 7. opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem Powiatu
 8. współudział w inwentaryzacji przejmowanego i zbywanego mienia
 1. w zakresie gospodarki gruntami rolnymi, wspólnot gruntowych i mienia gminnego:
 1. przyznawanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania i pod budynkami
 2. ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gminne
 3. ustalanie wykazu osób upoważnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.