Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2019 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2019 rok

 

- Uchwała Nr 295/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie "Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" (PDFUchwała Nr 295_2019.pdf (191,47KB))

- Uchwała Nr 294/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 294_2019.pdf (823,21KB))

- Uchwała Nr 293/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 293_2019.pdf (285,07KB))

- Uchwała Nr 292/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 292_2019.pdf (704,63KB))

- Uchwała Nr 291/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 291_2019.pdf (1,34MB))

- Uchwała Nr 290/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 290_2019.pdf (516,25KB))

- Uchwała Nr 289/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 289_2019.pdf (165,67KB))

- Uchwała Nr 288/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 288_2019.pdf (1,07MB))

- Uchwała Nr 287/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 287_2019.pdf (1,41MB))

- Uchwała Nr 286/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 286_2019.pdf (162,62KB))

- Uchwała Nr 285/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 285_2019.pdf (152,27KB))

- Uchwała Nr 284/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2020 roku (PDFUchwała Nr 284_2019.pdf (242,57KB))

- Uchwała Nr 283/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 283_2019.pdf (1,84MB))

- Uchwała Nr 282/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 282_2019.pdf (3,52MB))

- Uchwała Nr 281/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 281_2019.pdf (851,45KB))

- Uchwała Nr 280/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (PDFUchwała Nr 280_2019.pdf (949,07KB))

- Uchwała Nr 279/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Wincentego Witosa w Kłobucku" (PDFUchwała Nr 279_2019.pdf (152,84KB))

- Uchwała Nr 278/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złozonych ofert na realizację zadania zleconego prez Powiat Kłobucki organizacjom pozarzadowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej (PDFUchwała Nr 278_2019.pdf (904,73KB))

- Uchwała Nr 277/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej mającego na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych - Prowadzenie "Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" (PDFUchwała Nr 277_2019.pdf (1,02MB))

- Uchwała Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 276_2019.pdf (157,21KB))

- Uchwała Nr 275/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 275_2019.pdf (126,11KB))

- Uchwała Nr 274/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 274_2019.pdf (1,75MB))

- Uchwała Nr 273/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 273_2019.pdf (1,92MB))

- Uchwała Nr 272/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029 (PDFUchwała Nr 272_2019.pdf (2,10MB))

- Uchwała Nr 271/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 271_2019.pdf (2,14MB))

- Uchwała Nr 270/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 270_2019.pdf (3,14MB))

- Uchwała Nr 269/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 269_2019.pdf (153,86KB))

- Uchwała Nr 268/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany składu zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (PDFUchwała Nr 268_2019.pdf (264,87KB))

- Uchwała Nr 267/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika rolniczego (PDFUchwała Nr 267_2019.pdf (128,24KB))

- Uchwała Nr 266/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029 (PDFUchwała Nr 266_2019.pdf (2,16MB))

- Uchwała Nr 265/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 265_2019.pdf (223,80KB))

- Uchwała Nr 264/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Opatów w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy (PDFUchwała Nr 264_2019.pdf (161,65KB))

- Uchwała Nr 263/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 2.360.642 zł w Banku Spółdzielczym w Kłobucku (PDFUchwała Nr 263_2019.pdf (170,84KB))

- Uchwała Nr 262/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 2.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Kłobucku PDFUchwała Nr 262_2019.pdf (173,93KB)()

- Uchwała Nr 261/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 261_2019.pdf (12,88MB))

- Uchwała Nr 260/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020-2030 (PDFUchwała Nr 260_2019.pdf (5,20MB))

- Uchwała Nr 259/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 259_2019.pdf (392,26KB))

- Uchwała Nr 258/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie (PDFUchwała Nr 258_2019.pdf (142,68KB))

- Uchwała Nr 257/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gabinetu lekarskiego usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 257_2019.pdf (170,01KB))

- Uchwała Nr 256/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2020 roku (PDFUchwała Nr 256_2019.pdf (2,35MB))

- Uchwała Nr 255/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 1079 S (PDFUchwała Nr 255_2019.pdf (121,10KB))

- Uchwała Nr 254/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 254_2019.pdf (315,12KB))

- Uchwała Nr 253/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 253_2019.pdf (1,21MB))

- Uchwała Nr 252/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 252_2019.pdf (2,37MB))

- Uchwała Nr 251/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zestawienia uwag i wniosków organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 251_2019.pdf (195,72KB))

- Uchwała Nr 250/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" (PDFUchwała Nr 250_2019.pdf (201,22KB))

- Uchwała Nr 249/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 249_2019.pdf (1,23MB))

- Uchwała Nr 248/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 248_2019.pdf (202,31KB))

- Uchwała Nr 247/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w budynku ośrodka zdrowia w Krzepicach (PDFUchwała Nr 247_2019.pdf (186,29KB))

- Uchwała Nr 246/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2027" (PDFUchwała Nr 246_2019.pdf (134,89KB))

- Uchwała Nr 245/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 245_2019.pdf (368,25KB))

- Uchwała Nr 244/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" (PDFUchwała Nr 244_2019.pdf (355,25KB))

- Uchwała Nr 243/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 października 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029 (PDFUchwała Nr 243_2019.pdf (2,09MB))

- Uchwała Nr 242/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 października 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 242_2019.pdf (476,33KB))

- Uchwała Nr 241/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 241_2019.pdf (252,29KB)

- Uchwała Nr 240/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 października 2019 roku zmieniająca uchwalę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 240_2019.pdf (146,93KB))

- Uchwała Nr 239/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 października 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 239_2019.pdf (188,46KB))

- Uchwała Nr 238/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 238_2019.pdf (1,74MB))

- Uchwała Nr 237/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia  30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 237_2019.pdf (938,51KB))

- Uchwała Nr 236/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia  30 września 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 236_2019.pdf (1,71MB))

- Uchwała Nr 235/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia  26 września 2019 roku w sprawie zestawienia uwag i wniosków organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 235_2019.pdf (188,31KB))

- Uchwała Nr 234/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczenia oraz części powierzchni korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 234_2019.pdf (181,62KB))

- Uchwała Nr 233/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zestawienia uwag i wniosków organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej przowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 233_2019.pdf (192,75KB))

- Uchwała Nr 232/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 232_2019.pdf (2,40MB))

- Uchwała Nr 231/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 231_2019.pdf (348,20KB))

- Uchwała Nr 230/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie powiatowego kanału teletechnicznego oraz włókien światłowodowych (PDFUchwała Nr 230_2019.pdf (173,54KB))

- Uchwała Nr 229/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 229_2019.pdf (1,25MB))

- Uchwała Nr 228/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 228_2019.pdf (1,80MB))

- Uchwała Nr 227/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 227_2019.pdf (414,14KB))

- Uchwała Nr 226/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo - wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 226_2019.pdf (352,09KB))

- Uchwała Nr 225/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 225_2019.pdf (133,85KB))

- Uchwała Nr 224/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu usytuowanego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5A (PDFUchwała Nr 224_2019.pdf (173,26KB))

- Uchwała Nr 223/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. 3 Maja 33 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 223_2019.pdf (168,82KB))

- Uchwała Nr 222/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 222_2019.pdf (149,57KB))

- Uchwała Nr 221/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 221_2019.pdf (832,34KB))

- Uchwała Nr 220/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 220_2019.pdf (546,69KB))

- Uchwała Nr 219/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć" (PDFUchwała Nr 219_2019.pdf (2,08MB))

- Uchwała Nr 218/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2019 roku" (PDFUchwała Nr 218_2019.pdf (13,89MB))

- Uchwała Nr 217/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 roku" (PDFUchwała Nr 217_2019.pdf (4,27MB))

- Uchwała Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zestawienia uwag i wniosków organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 216_2019.pdf (191,11KB))

- Uchwała Nr 215/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 215_2019.pdf (177,95KB))

- Uchwała Nr 214/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 214_2019.pdf (176,23KB))

- Uchwała Nr 213/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 213_2019.pdf (172,82KB))

- Uchwała Nr 212/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 212_2019.pdf (341,12KB))

- Uchwała Nr 211/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 211_2019.pdf (392,59KB))

- Uchwała Nr 210/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 210_2019.pdf (289,41KB))

- Uchwała Nr 209/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 209_2019.pdf (815,45KB))

-  Uchwała Nr 208/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 208_2019.pdf (1,37MB))

- Uchwała Nr 207/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 207_2019.pdf (209,47KB))

- Uchwała Nr 206/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 206_2019.pdf (353,13KB))

- Uchwała Nr 205/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 205_2019.pdf (162,94KB))

- Uchwała Nr 204/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 204_2019.pdf (165,80KB))

- Uchwała Nr 203/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 203_2019.pdf (164,92KB))

- Uchwała Nr 202/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 202_2019.pdf (259,46KB))

- Uchwała Nr 201/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 201_2019.pdf (215,74KB))

- Uchwała Nr 200/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 lipca 2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S. A. w Warszawie (PDFUchwała Nr 200_2019.pdf (184,79KB))

- Uchwała Nr 199/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie (PDFUchwała Nr 199_2019.pdf (178,44KB))

- Uchwała Nr 198/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego wraz z placem manewrowym znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 198_2019.pdf (183,28KB))

- Uchwała Nr 197/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie przekazania na rzecz Dziennego Domu "Senior+"w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 197_2019.pdf (127,96KB))

- Uchwała Nr 196/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 196_2019.pdf (247,39KB))

- Uchwała Nr 195/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 195_2019.pdf (319,76KB))

- Uchwała Nr 194/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 194_2019.pdf (646,91KB))

- Uchwała Nr 193/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 193_2019.pdf (694,30KB))

- Uchwała Nr 192/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 192_2019.pdf (796,08KB))

- Uchwała Nr 191/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 191_2019.pdf (1,99MB))

- Uchwała Nr 190/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 190_2019.pdf (194,45KB), PDFzał do uchw ZP nr 190_2019 z 12.07.2019.pdf (909,33KB))

- Uchwała Nr 189/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491 (PDFUchwała Nr 189_2019.pdf (162,72KB))

- Uchwała Nr 188/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 188_2019.pdf (106,76KB))

- Uchwała Nr 187/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie (PDFUchwała Nr 187_2019.pdf (134,99KB))

- Uchwała Nr 186/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 186_2019.pdf (133,28KB))

- Uchwała Nr 185/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 185_2019.pdf (1,10MB))

- Uchwała Nr 184/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 184_2019.pdf (138,61KB))

- Uchwała Nr 183/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 183_2019.pdf (173,97KB))

- Uchwała Nr 182/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na działalność z zakresu RTG (PDFUchwała Nr 182_2019.pdf (174,55KB))

- Uchwała Nr 181/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na działalność z zakresu RTG (PDFUchwała Nr 181_2019.pdf (174,87KB))

- Uchwała Nr 180/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zgody na użyczenie pomieszczeń usytuowanych w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, z przeznaczeniem na działalność z zakresu RTG (PDFUchwała Nr 180_2019.pdf (171,75KB))

- Uchwała Nr 179/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na działalność z zakresu wykonywania badań tomografii komputerowej (PDFUchwała Nr 179_2019.pdf (180,03KB))

- Uchwała Nr 178/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach, na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na działalność z zakresu RTG (PDFUchwała Nr 178_2019.pdf (174,38KB))

- Uchwała Nr 177/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dwóch garaży usytuowanych w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 177_2019.pdf (159,15KB))

- Uchwała Nr 176/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i podpisania bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za  2018 rok (PDFUchwała Nr 176_2019.pdf (753,21KB))

- Uchwała Nr 175/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 175_2019.pdf (267,37KB))

- Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 174_2019.pdf (210,10KB))

- Uchwała Nr 173/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 173_2019.pdf (507,28KB))

- Uchwała Nr 172/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 172_2019.pdf (385,56KB))

- Uchwała Nr 171/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 171_2019.pdf (377,34KB))

- Uchwała Nr 170/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 170_2019.pdf (1,56MB))

- Uchwała Nr 169/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Antonie, gmina Popów" (PDFUchwała Nr 169_2019.pdf (157,10KB))

- Uchwała Nr 168/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2019 roku (PDFUchwała Nr 168_2019.pdf (272,40KB))

- Uchwała Nr 167/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyłącze do sieci kanalizacyjnej na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 167_2019.pdf (400,04KB))

- Uchwała Nr 166/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 166_2019.pdf (170,04KB))

- Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 165_2019.pdf (168,16KB))

- Uchwała Nr 164/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 164_2019.pdf (709,18KB))

- Uchwała Nr 163/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 163_2019.pdf (1,15MB))

- Uchwała Nr 162/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (PDFUchwała Nr 162_2019.pdf (166,22KB))

- Uchwała Nr 161/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (PDFUchwała Nr 161_2019.pdf (164,69KB))

- Uchwała Nr 160/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (PDFUchwała Nr 160_2019.pdf (167,80KB))

- Uchwała Nr 159/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (PDFUchwała Nr 159_2019.pdf (163,79KB))

- Uchwała Nr 158/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (PDFUchwała Nr 158_2019.pdf (187,35KB))

- Uchwała Nr 157/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie w przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kłobuckiego za 2018 roku (PDFUchwała Nr 157_2019.pdf (183,08KB); PDFUchwała Nr 157_2019 - raport.pdf (2,05MB))

- Uchwała Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 156_2019.pdf (302,55KB))

- Uchwała Nr 155/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 155_2019.pdf (245,79KB))

- Uchwała Nr 154/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej obecnych dróg powiatowych na terenie miasta Wielunia (PDFUchwała Nr 154_2019.pdf (390,36KB))

- Uchwała Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 153_2019.pdf (177,13KB))

- Uchwała Nr 152/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 152_2019.pdf (673,01KB))

- Uchwała Nr 151/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 151_2019.pdf (466,84KB))

- Uchwała Nr 150/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art.37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 150_2019.pdf (3,45MB))

- Uchwała Nr 149/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (PDFUchwała Nr 149_2019.pdf (336,63KB))

- Uchwała Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu publicznego ustnego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 148_2019.pdf (1,13MB))

- Uchwała Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 147_2019.pdf (125,11KB))

- Uchwała Nr 146/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 146_2019.pdf (223,12KB))

- Uchwała Nr 145/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego oraz części gruntu stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 145_2019.pdf (190,40KB))

- Uchwała Nr 144/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 144_2019.pdf (166,07KB))

- Uchwała Nr 143/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 143_2019.pdf (167,65KB))

- Uchwała Nr 142/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej (PDFUchwała Nr 142_2019.pdf (138,94KB))

- Uchwała Nr 141/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 141_2019.pdf (5,17MB))

- Uchwała Nr 140/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 140_2019.pdf (133,04KB))

- Uchwała Nr 139/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 139_2019.pdf (676,08KB))

- Uchwała Nr 138/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 138_2019.pdf (1,39MB))

- Uchwała Nr 137/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 1079 S (PDFUchwała Nr 137_2019.pdf (123,82KB))

- Uchwała Nr 136/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018 (PDFUchwała Nr 136_2019.pdf (352,08KB))

- Uchwała Nr 135/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę środków trwałych w postaci części ogrodzeń ośrodków zdrowia, przychodni i szpitali będących w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 135_2019.pdf (169,63KB))

- Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części budynku Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 134_2019.pdf (174,22KB))

- Uchwała Nr 133/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 133_2019.pdf (141,30KB))

- Uchwała Nr 132/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 132_2019.pdf (414,29KB))

- Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok (PDFUchwała Nr 131_2019.pdf (1,63MB))

- Uchwała Nr 130/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 130_2019.pdf (299,99KB))

- Uchwała Nr 129/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 129_2019.pdf (923,28KB))

- Uchwała Nr 128/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 128_2019.pdf (328,64KB))

- Uchwała Nr 127/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 127_2019.pdf (873,07KB))

- Uchwała Nr 126/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 126_2019.pdf (1,75MB))

- Uchwała Nr 125/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 125_2019.pdf (176,69KB))

- Uchwała Nr 124/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 124_2019.pdf (155,33KB))

- Uchwała Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 123_2019.pdf (293,99KB))

- Uchwała Nr 122/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 122_2019.pdf (685,11KB))

- Uchwała Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 121_2019.pdf (153,99KB))

- Uchwała Nr 120/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie krzewu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 120_2019.pdf (165,27KB))

- Uchwała Nr 119/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 119_2019.pdf (129,36KB))

- Uchwała Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 118_2019.pdf (186,69KB))

- Uchwała Nr 117/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kłobuckiego od dnia 1 września 2019 r. (PDFUchwała Nr 117_2019.pdf (202,81KB))

- Uchwała Nr 116/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 116_2019.pdf (169,66KB))

- Uchwała Nr 115/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 115_2019.pdf (166,91KB))

- Uchwała Nr 114/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 114_2019.pdf (865,11KB))

- Uchwała Nr 113/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 113_2019.pdf (458,22KB))

- Uchwała Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 112_2019.pdf (1,02MB))

- Uchwała Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok (PDFUchwała Nr 111_2019.pdf (541,93KB))

- Uchwała Nr 110/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok (PDFUchwała Nr 110_2019.pdf (2,26MB))

- Uchwała Nr 109/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2018 rok (PDFUchwała Nr 109_2019.pdf (1,25MB))

- Uchwała Nr 108/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok (PDFUchwała Nr 108_2019.pdf (8,92MB))

- Uchwała Nr 107/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 107_2019.pdf (162,35KB))

- Uchwała Nr 106/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 106_2019.pdf (138,29KB))

- Uchwała Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 105_2019.pdf (1,14MB))

- Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 104_2019.pdf (2,96MB))

- Uchwała Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kłobuckiego od dnia 1 września 2019 r. (PDFUchwała Nr 103_2019.pdf (516,16KB))

- Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 102_2019.pdf (136,54KB))

- Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 101_2019.pdf (161,58KB))

- Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń oraz części powierzchni korytarza w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 100_2019.pdf (211,32KB))

- Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części powierzchni korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 99_2019.pdf (191,35KB))

- Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 98_2019.pdf (170,52KB))

- Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Julianowie (PDFUchwała Nr 97_2019.pdf (181,30KB))

- Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 96_2019.pdf (145,91KB))

- Uchwała Nr 95/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 95_2019.pdf (146,40KB))

- Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 94_2019.pdf (144,02KB))

- Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 93_2019.pdf (144,57KB))

- Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 92_2019.pdf (144,08KB))

- Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 91_2019.pdf (143,87KB))

- Uchwała Nr 90/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 90_2019.pdf (146,24KB))

- Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 89_2019.pdf (145,05KB))

- Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 88_2019.pdf (146,97KB))

- Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 87_2019.pdf (142,10KB))

- Uchwała Nr 86/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 86_2019.pdf (136,99KB))

- Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 85_2019.pdf (140,30KB))

- Uchwała Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 84_2019.pdf (143,19KB))

- Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 83_2019.pdf (147,00KB))

- Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 82_2019.pdf (143,08KB))

- Uchwała Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 81_2019.pdf (144,33KB))

- Uchwała Nr 80/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 80_2019.pdf (146,47KB))

- Uchwała Nr 79/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 79_2019.pdf (143,99KB))

- Uchwała Nr 78/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 78_2019.pdf (562,84KB))

- Uchwała Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Wicestarosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (PDFUchwała Nr 77_2019.pdf (141,50KB))

- Uchwała Nr 76/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie użyczenia ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 76_2019.pdf (265,26KB))

- Uchwała Nr 75/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 75_2019.pdf (138,15KB))

- Uchwała Nr 74/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Powiatu Kłobuckiego w postępowaniach administracyjnych (PDFUchwała Nr 74_2019.pdf (183,82KB))

- Uchwała Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 73_2019.pdf (282,07KB))

- Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 72_2019.pdf (167,24KB))

- Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 71_2019.pdf (250,30KB))

- Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 70_2019.pdf (129,10KB))

- Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 69_2019.pdf (190,92KB))

- Uchwała Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 68_2019.pdf (212,04KB))

- Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 67_2019.pdf (349,33KB))

- Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia (PDFUchwała Nr 66_2019.pdf (345,99KB))

- Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" (PDFUchwała Nr 65_2019.pdf (210,25KB))

- Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 64_2019.pdf (139,77KB))

- Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 63_2019.pdf (312,69KB))

 - Uchwała Nr 62/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 62_2019.pdf (935,96KB))

- Uchwała Nr 61/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" (PDFUchwała Nr 61_2019.pdf (348,20KB))

- Uchwała Nr 60/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 60_2019.pdf (291,46KB))

- Uchwała Nr 59/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 59_2019.pdf (367,86KB))

- Uchwała Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A (PDFUchwała Nr 58_2019.pdf (162,97KB))

- Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2019 rok (PDFUchwała Nr 57_2019.pdf (728,31KB))

- Uchwała Nr 56/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 56_2019.pdf (1,28MB))

- Uchwała Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 55_2019.pdf (138,93KB))

- Uchwała Nr 54/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł na finansowanie przejściowego deficytu Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 54_2019.pdf (178,18KB))

- Uchwała Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Ryły 24 w Krzepicach (PDFUchwała Nr 53_2019.pdf (168,97KB))

- Uchwała Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 52_2019.pdf (165,49KB))

- Uchwała Nr 51/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 51_2019.pdf (396,91KB))

- Uchwała Nr 50/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 50_2019.pdf (248,86KB))

- Uchwała Nr 49/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok (PDFUchwała Nr 49_2019.pdf (964,66KB))

- Uchwała Nr 48/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 48_2019.pdf (151,38KB))

- Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 47_2019.pdf (276,40KB))

- Uchwała Nr 46/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok (PDFUchwała Nr 46_2019.pdf (1,93MB))

- Uchwała Nr 45/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 45_2019.pdf (339,88KB))

- Uchwała Nr 44/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2019 roku (PDFUchwała Nr 44_2019.pdf (644,04KB))

- Uchwała Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 43_2019.pdf (396,54KB))

- Uchwała Nr 42/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku (PDFUchwała Nr 42_2019.pdf (189,07KB))

- Uchwała Nr 41/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 41_2019.pdf (170,29KB))

- Uchwała Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 40_2019.pdf (583,71KB))

- Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – Prowadzenie „Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” (PDFUchwała Nr 39_2019.pdf (181,14KB))

- Uchwała Nr 38/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 38_2018.pdf (826,24KB))

- Uchwała Nr 37/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 37_2018.pdf (2,41MB))

- Uchwała Nr 36/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 36_2018.pdf (423,13KB))

- Uchwała Nr 35/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok (PDFUchwała Nr 35_2018.pdf (436,20KB))