Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2020 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2020 rok

 

- Uchwała Nr 562/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren oraz umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia przed ustanowieniem służebności przesyłu (PDFUchwała Nr 562_2020.pdf (157,89KB))

- Uchwała Nr 561/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu parkingu szkolnego oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 561_2020.pdf (228,08KB))

- Uchwała Nr 560/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 560_2020.pdf (404,69KB))

- Uchwała Nr 559/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 559_2020.pdf (1,26MB))

- Uchwała Nr 558/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 558_2020.pdf (360,72KB))

- Uchwała Nr 557/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii do zaplanowanego przez gminę Popów zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Krętej w miejscowości Zawady” (PDFUchwała Nr 557_2020.pdf (155,99KB))

- Uchwała Nr 556/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 556_2020.pdf (1,65MB))

- Uchwała Nr 555/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 555_2020.pdf (215,21KB))

- Uchwała Nr 554/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 554_2020.pdf (406,57KB))

- Uchwała Nr 553/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 553_2020.pdf (1,51MB))

- Uchwała Nr 552/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej za 2019 rok (PDFUchwała Nr 552_2020.pdf (127,68KB))

- Uchwała Nr 551/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Kłobucku (PDFUchwała Nr 551_2020.pdf (486,10KB))

- Uchwała Nr 550/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 550_2020.pdf (754,79KB))

- Uchwała Nr 549/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 549_2020.pdf (2,30MB))

- Uchwała Nr 548/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 548_2020.pdf (329,68KB))

- Uchwała Nr 547/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2021 roku (PDFUchwała Nr 547_2020.pdf (219,21KB))

- Uchwała Nr 546/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie użyczenia pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 546_2020.pdf (156,26KB))

- Uchwała Nr 545/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 545_2020.pdf (161,47KB))

- Uchwała Nr 544/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży powiatowej działki położonej w Kalei gm. Wręczyca Wielka (PDFUchwała Nr 544_2020.pdf (172,82KB))

- Uchwała Nr 543/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy (PDFUchwała Nr 543_2020.pdf (158,46KB))

- Uchwała Nr 542/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 542_2020.pdf (132,61KB))

- Uchwała Nr 541/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 541_2020.pdf (127,26KB))

- Uchwała Nr 540/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 540_2020.pdf (1,74MB))

- Uchwała Nr 539/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 539_2020.pdf (1,70MB))

- Uchwała Nr 538/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 538_2020.pdf (325,94KB))

- Uchwała Nr 537/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 537_2020.pdf (1,49MB))

- Uchwała Nr 536/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 536_2020.pdf (1,13MB))

- Uchwała Nr 535/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 535_2020.pdf (2,63MB))

- Uchwała Nr 534/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej (PDFUchwała Nr 534_2020.pdf (805,77KB))

- Uchwała Nr 533/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 533_2020.pdf (541,06KB))

- Uchwała Nr 532/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 532_2020.pdf (493,10KB))

- Uchwała Nr 531/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 531_2020.pdf (1,37MB))

- Uchwała Nr 530/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 530_2020.pdf (2,15MB))

- Uchwała Nr 529/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 stycznia 2019r. W sprawie wydzierżawienia pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku (PDFUchwała Nr 529_2020.pdf (151,66KB))

- Uchwała Nr 528/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach do podejmowania działań w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (PDFUchwała Nr 528_2020.pdf (244,91KB))

- Uchwała Nr 527/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku do podejmowania działań w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (PDFUchwała Nr 527_2020.pdf (249,91KB))

- Uchwała Nr 526/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 526_2020.pdf (1,55MB))

- Uchwała Nr 525/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 525_2020.pdf (2,16MB))

- Uchwała Nr 524/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 524_2020.pdf (145,01KB))

- Uchwała Nr 523/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok (PDFUchwała Nr 523_2020.pdf (13,88MB))

- Uchwała Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 (PDFUchwała Nr 522_2020.pdf (3,25MB))

- Uchwała Nr 521/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 521_2020.pdf (359,46KB))

- Uchwała Nr 520/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 520_2020.pdf (313,92KB))

- Uchwała Nr 519/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 519_2020.pdf (1,09MB))

- Uchwała Nr 518/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 518_2020.pdf (214,30KB))

- Uchwała Nr 517/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego (PDFUchwała Nr 517_2020.pdf (156,46KB))

- Uchwała Nr 516/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 516_2020.pdf (218,79KB))

- Uchwała Nr 515/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (PDFUchwała Nr 515_2020.pdf (198,32KB))

- Uchwała Nr 514/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 514_2020.pdf (211,36KB))

- Uchwała Nr 513/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1022 S (PDFUchwała Nr 513_2020.pdf (121,34KB))

- Uchwała Nr 512/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w powiecie kłobuckim w 2021 roku (PDFUchwała Nr 512_2020.pdf (2,22MB))

- Uchwała Nr 511/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Krzepicach (PDFUchwała Nr 511_2020.pdf (944,68KB))

- Uchwała Nr 510/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 510_2020.pdf (2,71MB))

- Uchwała Nr 509/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 509_2020.pdf (427,44KB))

- Uchwała Nr 508/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 508_2020.pdf (696,03KB))

- Uchwała Nr 507/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 507_2020.pdf (472,50KB))

- Uchwała Nr 506/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 506_2020.pdf (321,83KB))

- Uchwała Nr 505/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (PDFUchwała Nr 505_2020.pdf (2,42MB))

- Uchwała Nr 504/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 504_2020.pdf (188,80KB))

- Uchwała Nr 503/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (PDFUchwała Nr 503_2020.pdf (827,63KB))

- Uchwała Nr 502/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 502_2020.pdf (396,33KB))

- Uchwała Nr 501/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 501_2020.pdf (1,10MB))

- Uchwała Nr 500/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 500_2020.pdf (3,14MB))

- Uchwała Nr 499/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 499_2020.pdf (2,83MB))

- Uchwała Nr 498/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zaopiniowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa ulicy Strażackiej w Łobodnie, gm. Kłobuck (PDFUchwała Nr 498_2020.pdf (164,74KB))

- Uchwała Nr 497/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół w Krzepicach ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 497_2020.pdf (144,38KB))

- Uchwała Nr 496/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 496_2020.pdf (146,46KB))

- Uchwała Nr 495/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 495_2020.pdf (144,47KB))

- Uchwała Nr 494/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 494_2020.pdf (144,25KB))

- Uchwała Nr 493/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 493_2020.pdf (778,11KB))

- Uchwała Nr 492/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 492_2020.pdf (2,29MB))

- Uchwała Nr 491/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 491_2020.pdf (171,98KB))

- Uchwała Nr 490/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 490_2020.pdf (637,64KB))

- Uchwała Nr 489/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej rozwiązań projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 656025S ulica Polna w Miedźnie” (PDFUchwała Nr 489_2020.pdf (155,90KB))

- Uchwała Nr 488/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wydania opinii do zaplanowanego przez gminę Popów zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej w miejscowości Zawady” (PDFUchwała Nr 488_2020.pdf (159,96KB))

- Uchwała Nr 487/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 487_2020.pdf (1,27MB))

- Uchwała Nr 486/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 486_2020.pdf (1,91MB))

- Uchwała Nr 485/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ograniczenia prawa użytkowania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 485_2020.pdf (177,43KB))

- Uchwała Nr 484/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 484_2020.pdf (265,61KB))

- Uchwała Nr 483/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie użyczenia Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku ruchomości będących własnością powiatu (PDFUchwała Nr 483_2020.pdf (207,67KB))

- Uchwała Nr 482/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie użyczenia rodzinom zastępczym ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 482_2020.pdf (174,88KB))

- Uchwała Nr 481/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 481_2020.pdf (205,75KB))

- Uchwała Nr 480/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 480_2020.pdf (1,01MB))

- Uchwała Nr 479/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 479_2020.pdf (808,82KB))

- Uchwała Nr 478/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 478_2020.pdf (728,08KB))

- Uchwała Nr 477/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń szkolnych oraz części powierzchni korytarza w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 477_2020.pdf (176,16KB))

- Uchwała Nr 476/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części powierzchni korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 476_2020.pdf (167,47KB))

- Uchwała Nr 475/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 475_2020.pdf (267,16KB))

- Uchwała Nr 474/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 474_2020.pdf (257,24KB))

- Uchwała Nr 473/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 473_2020.pdf (165,15KB))

- Uchwała Nr 472/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 roku” (PDFUchwała Nr 472_2020.pdf (3,19MB))

- Uchwała Nr 471/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2020 – 2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” (PDFUchwała Nr 471_2020.pdf (1,74MB))

- Uchwała Nr 470/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2020 roku” (PDFUchwała Nr 470_2020.pdf (14,04MB))

- Uchwała Nr 469/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego gminy Panki (PDFUchwała Nr 469_2020.pdf (136,33KB))

- Uchwała Nr 468/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków (PDFUchwała Nr 468_2020.pdf (145,97KB))

- Uchwała Nr 467/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaadoptowanie terenu powiatowej nieruchomości w Krzepicach przy ul. A. Ryły na miejsce wypoczynku i rekreacji (PDFUchwała Nr 467_2020.pdf (174,03KB))

- Uchwała Nr 466/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dla powiatowej nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej (PDFUchwała Nr 466_2020.pdf (179,16KB))

- Uchwała Nr 465/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „LOT C – Prace na liniach kolejowych Nr 131, 686, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500)” w zakresie budowy nowego wiaduktu drogowego (PDFUchwała Nr 465_2020.pdf (145,30KB))

- Uchwała Nr 464/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „LOT C – Prace na liniach kolejowych Nr 131, 686, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500)” w zakresie remontów mostów kolejowych (PDFUchwała Nr 464_2020.pdf (149,93KB))

- Uchwała Nr 463/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 463_2020.pdf (163,08KB))

- Uchwała Nr 462/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów oraz księgi słuchaczy wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 462_2020.pdf (155,13KB))

- Uchwała Nr 461/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 461_2020.pdf (153,79KB))

- Uchwała Nr 460/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 460_2020.pdf (152,81KB))

- Uchwała Nr 459/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Seniorów (PDFUchwała Nr 459_2020.pdf (173,42KB))

- Uchwała Nr 458/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów (PDFUchwała Nr 458_2020.pdf (168,38KB))

- Uchwała Nr 457/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie przekazania ruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 457_2020.pdf (500,67KB))

- Uchwała Nr 456/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 456_2020.pdf (466,34KB))

- Uchwała Nr 455/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 455_2020.pdf (275,58KB))

- Uchwała Nr 454/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 454_2020.pdf (791,88KB))

- Uchwała Nr 453/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 453_2020.pdf (2,51MB))

- Uchwała Nr 452/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 452_2020.pdf (156,66KB))

- Uchwała Nr 451/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi publicznej, na odcinku od km 129+494 do km 132+658 przebiegającym przez miejscowość Myślina do kategorii drogi powiatowej (PDFUchwała Nr 451_2020.pdf (132,86KB))

- Uchwała Nr 450/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uzgodnienia lokalizacji umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej na powiatowej nieruchomości w Kłobucku (PDFUchwała Nr 450_2020.pdf (171,33KB))

- Uchwała Nr 449/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 3.800.000 zł w Banku Spółdzielczym w Żorach (PDFUchwała Nr 449_2020.pdf (182,29KB))

- Uchwała Nr 448/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 448_2020.pdf (374,39KB))

- Uchwała Nr 447/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 447_2020.pdf (910,95KB))

- Uchwała Nr 446/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 446_2020.pdf (3,23MB))

- Uchwała Nr 445/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 445_2020.pdf (172,75KB))

- Uchwała Nr 444/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 444_2020.pdf (151,24KB))

- Uchwała Nr 443/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w gminie Przystajń (PDFUchwała Nr 443_2020.pdf (145,71KB))

- Uchwała Nr 442/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 lipca 2020 roku uchylająca uchwałę w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu Seniorów SENIOR + (PDFUchwała Nr 442_2020.pdf (161,40KB))

- Uchwała Nr 441/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 441_2020.pdf (179,45KB))

- Uchwała Nr 440/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej rozwiązań projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy J. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ulica Wojska Polskiego w Kłobucku” (PDFUchwała Nr 440_2020.pdf (166,52KB))

- Uchwała Nr 439/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wydania opinii do zaplanowanego przez gminę Popów zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Krętej w miejscowości Zawady” (PDFUchwała Nr 439_2020.pdf (157,47KB))

- Uchwała Nr 438/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia i podpisania bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok (PDFUchwała Nr 438_2020.pdf (681,35KB))

- Uchwała Nr 437/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 437_2020.pdf (692,15KB))

- Uchwała Nr 436/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 436_2020.pdf (1,36MB))

- Uchwała Nr 435/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 435_2020.pdf (430,79KB))

- Uchwała Nr 434/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2020 roku (PDFUchwała Nr 434_2020.pdf (252,76KB))

- Uchwała Nr 433/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 433_2020.pdf (209,04KB))

- Uchwała Nr 432/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym (PDFUchwała Nr 432_2020.pdf (206,21KB))

- Uchwała Nr 431/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kłobuckiego od dnia 1 września 2019 r. (PDFUchwała Nr 431_2020.pdf (202,69KB))

- Uchwała Nr 430/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (PDFUchwała Nr 430_2020.pdf (181,38KB))

- Uchwała Nr 429/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 429_2020.pdf (206,73KB))

- Uchwała Nr 428/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz ZS w Krzepicach ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 428_2020.pdf (217,39KB))

- Uchwała Nr 427/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz ZS Nr 3 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 427_2020.pdf (214,20KB))

- Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz ZS Nr 2 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 426_2020.pdf (216,04KB))

- Uchwała Nr 425/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz ZS Nr 1 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 425_2020.pdf (221,22KB))

- Uchwała Nr 424/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (PDFUchwała Nr 424_2020.pdf (181,28KB))

- Uchwała Nr 423/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego (PDFUchwała Nr 423_2020.pdf (1,70MB))

- Uchwała Nr 422/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 422_2020.pdf (393,91KB))

- Uchwała Nr 421/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 421_2020.pdf (256,36KB))

- Uchwała Nr 420/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 420_2020.pdf (237,25KB))

- Uchwała Nr 419/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 419_2020.pdf (265,43KB))

- Uchwała Nr 418/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok (PDFUchwała Nr 418_2020.pdf (14,68MB))

- Uchwała Nr 417/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (PDFUchwała Nr 417_2020.pdf (740,06KB))

- Uchwała Nr 416/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDFUchwała Nr 416_2020.pdf (2,26MB))

- Uchwała Nr 415/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (PDFUchwała Nr 415_2020.pdf (996,88KB))

- Uchwała Nr 414/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok (PDFUchwała Nr 414_2020.pdf (2,62MB))

- Uchwała Nr 413/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 413_2020.pdf (566,78KB))

- Uchwała Nr 412/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 412_2020.pdf (1,97MB))

- Uchwała Nr 411/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019 (PDFUchwała Nr 411_2020.pdf (312,17KB))

- Uchwała Nr 410/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym (PDFUchwała Nr 410_2020.pdf (697,56KB))

- Uchwała Nr 409/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kłobuckiego od dnia 1 września 2019 r. (PDFUchwała Nr 409_2020.pdf (685,23KB))

- Uchwała Nr 408/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 408_2020.pdf (767,31KB))

- Uchwała Nr 407/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 407_2020.pdf (170,93KB))

- Uchwała Nr 406/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok  (PDFUchwała Nr 406_2020.pdf (461,29KB))

- Uchwała Nr 405/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok    (PDFUchwała Nr 405_2020.pdf (1,11MB))

- Uchwała Nr 404/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 404_2020.pdf (190,58KB))

- Uchwała Nr 403/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 403_2020.pdf (144,67KB))

- Uchwała Nr 402/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 402_2020.pdf (148,95KB))

- Uchwała Nr 401/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łobodnie w gminie Kłobuck (PDFUchwała Nr 401_2020.pdf (134,68KB))

- Uchwała Nr 400/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 400_2020.pdf (377,01KB))

- Uchwała Nr 399/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 399_2020.pdf (784,39KB))

- Uchwała Nr 398/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 398_2020.pdf (1,43MB))

- Uchwała Nr 397/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 397_2020.pdf (141,54KB))

- Uchwała Nr 396/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 396_2020.pdf (140,60KB))

- Uchwała Nr 395/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 395_2020.pdf (138,17KB))

- Uchwała Nr 394/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 394_2020.pdf (136,16KB))

- Uchwała Nr 393/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 393_2020.pdf (137,33KB))

- Uchwała Nr 392/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 392_2020.pdf (139,34KB))

- Uchwała Nr 391/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 391_2020.pdf (138,91KB))

- Uchwała Nr 390/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 390_2020.pdf (135,33KB))

- Uchwała Nr 389/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 389_2020.pdf (138,63KB))

- Uchwała Nr 388/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 388_2020.pdf (141,13KB))

- Uchwała Nr 387/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 387_2020.pdf (139,02KB))

- Uchwała Nr 386/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 386_2020.pdf (137,90KB))

- Uchwała Nr 385/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 385_2020.pdf (141,05KB))

- Uchwała Nr 384/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 384_2020.pdf (139,28KB))

- Uchwała Nr 383/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 383_2020.pdf (138,45KB))

- Uchwała Nr 382/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 382_2020.pdf (139,58KB))

- Uchwała Nr 381/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 381_2020.pdf (139,39KB))

- Uchwała Nr 380/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 380_2020.pdf (137,58KB))

- Uchwała Nr 379/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 379_2020.pdf (139,31KB))

- Uchwała Nr 378/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 378_2020.pdf (137,98KB))

- Uchwała Nr 377/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 377_2020.pdf (137,49KB))

- Uchwała Nr 376/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 376_2020.pdf (136,75KB))

- Uchwała Nr 375/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 375_2020.pdf (136,81KB))

- Uchwała Nr 374/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 374_2020.pdf (138,96KB))

- Uchwała Nr 373/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 373_2020.pdf (136,37KB))

- Uchwała Nr 372/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 372_2020.pdf (331,74KB))

- Uchwała Nr 371/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym garażu usytuowanego w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 371_2020.pdf (173,17KB))

- Uchwała Nr 370/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 17 znajdującego się w budynku położonym przy ul. A. Ryły 24A w Krzepicach (PDFUchwała Nr 370_2020.pdf (154,04KB))

- Uchwała Nr 369/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 369_2020.pdf (5,60MB))

- Uchwała Nr 368/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (PDFUchwała Nr 368_2020.pdf (167,08KB))

- Uchwała Nr 367/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 367_2020.pdf (1,83MB))

- Uchwała Nr 366/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 366_2020.pdf (187,45KB))

- Uchwała Nr 365/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniająca w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 365_2020.pdf (1,39MB))

- Uchwała Nr 364/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie użyczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku bramy do odkażania WAAM Gate MED 1.0 (PDFUchwała Nr 364_2020.pdf (131,89KB))

- Uchwała Nr 363/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 363_2020.pdf (241,49KB))

- Uchwała Nr 362/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Włącz emocje!" i powołania Komisji Konkursowej (PDFUchwała Nr 362_2020.pdf (189,18KB))

- Uchwała Nr 361/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie ruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 361_2020.pdf (170,33KB))

- Uchwała Nr 360/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 360_2020.pdf (388,62KB))

- Uchwała Nr 359/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 359_2020.pdf (1,79MB))

- Uchwała Nr 358/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 358_2020.pdf (385,85KB))

- Uchwała Nr 357/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 357_2020.pdf (1,09MB))

- Uchwała Nr 356/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie użyczenia Zespołowi Szkół w Krzepicach ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 356_2020.pdf (152,55KB))

- Uchwała Nr 355/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie użyczenia Zespołowi Szkół Nr 3 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 355_2020.pdf (147,97KB))

- Uchwała Nr 354/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie użyczenia Zespołowi Szkół Nr 2 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 354_2020.pdf (149,03KB))

- Uchwała Nr 353/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie użyczenia Zespołowi Szkół Nr 1 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 353_2020.pdf (148,49KB))

- Uchwała Nr 352/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 352_2020.pdf (1,53MB))

- Uchwała Nr 351/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu Domu Dziennego Pobytu Seniorów - SENIOR+ (PDFUchwała Nr 351_2020.pdf (160,94KB))

- Uchwała Nr 350/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 350_2020.pdf (400,93KB))

- Uchwała Nr 349/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 349_2020.pdf (437,39KB))

- Uchwała Nr 348/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 348_2020.pdf (336,13KB))

- Uchwała Nr 347/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 347_2020.pdf (382,92KB))

- Uchwała Nr 346/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom uczelni medycznych kierunku lekarskiego (PDFUchwała Nr 346_2020.pdf (182,91KB))

- Uchwała Nr 345/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Włącz emocje!" i powołania Komisji Konkursowej (PDFUchwała Nr 345_2020.pdf (171,63KB))

- Uchwała Nr 344/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok (PDFUchwała Nr 344_2020.pdf (512,54KB))

- Uchwała Nr 343/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok (PDFUchwała Nr 343_2020.pdf (4,57MB))

- Uchwała Nr 342/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  na 2020 rok (PDFUchwała Nr 342_2020.pdf (189,99KB))

- Uchwała Nr 341/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 341_2020.pdf (216,27KB))

- Uchwała Nr 340/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok (PDFUchwała Nr 340_2020.pdf (16,26MB))

- Uchwała Nr 339/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok  (PDFUchwała Nr 339_2020.pdf (527,17KB))

- Uchwała Nr 338/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 338_2020.pdf (402,60KB))

- Uchwała Nr 337/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2019 rok (PDFUchwała Nr 337_2020.pdf (2,18MB))

- Uchwała Nr 336/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku położonym przy ul. A. Ryły 24A w Krzepicach (PDFUchwała Nr 336_2020.pdf (164,44KB))

- Uchwała Nr 335/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie powiatową nieruchomością na cele budowlane (PDFUchwała Nr 335_2020.pdf (155,49KB)) (PDFUchwała Nr 335_2020 mapa.pdf (547,21KB))

- Uchwała Nr 334/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 334_2020.pdf (810,36KB))

- Uchwała Nr 333/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 333_2020.pdf (1,50MB))

- Uchwała Nr 332/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 332_2020.pdf (144,31KB))

-  Uchwała Nr 331/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kłobucku ruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 331_2020.pdf (158,01KB))

- Uchwała Nr 330/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przekazania na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie ruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 330_2020.pdf (145,12KB))

- Uchwała Nr 329/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom uczelni medycznych kierunku lekarskiego
(PDFUchwała Nr 329_2020.pdf (1 001,24KB))

- Uchwała Nr 328/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 328_2020.pdf (130,83KB))

- Uchwała Nr 327/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego (PDFUchwała Nr 327_2020.pdf (145,88KB))

- Uchwała Nr 326/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 326_2020.pdf (942,76KB))

- Uchwała Nr 325/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 325_2020.pdf (1,42MB))

- Uchwała Nr 324/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 324_2020.pdf (238,29KB))

- Uchwała Nr 323/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 323_2020.pdf (147,11KB))

- Uchwała Nr 322/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie (PDFUchwała Nr 322_2020.pdf (167,70KB))

- Uchwała Nr 321/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie defibrylatorów na elewacjach budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 321_2020.pdf (203,33KB))

- Uchwała Nr 320/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie defibrylatora na elewacji budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 320_2020.pdf (156,70KB))

- Uchwała Nr 319/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Włącz emocje!" i powołania Komisji Konkursowej (PDFUchwała Nr 319_2020.pdf (1,33MB))

- Uchwała Nr 318/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 318_2020.pdf (133,37KB))

- Uchwała Nr 317/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 317_2020.pdf (386,71KB))

- Uchwała Nr 316/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki w wysokości 412.682 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (PDFUchwała Nr 316_2020.pdf (163,51KB))

- Uchwała Nr 315/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 315_2020.pdf (641,54KB))

- Uchwała Nr 314/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 314_2020.pdf (435,38KB))

- Uchwała Nr 313/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 313_2020.pdf (202,89KB))

- Uchwała Nr 312/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 312_2020.pdf (443,80KB))

- Uchwała Nr 311/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 311_2020.pdf (273,50KB))

- Uchwała Nr 310/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 310_2020.pdf (372,60KB))

- Uchwała Nr 309/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości (PDFUchwała Nr 309_2020.pdf (454,58KB))

- Uchwała Nr 308/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń usytuowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 308_2020.pdf (187,82KB))

- Uchwała Nr 307/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2020 rok (PDFUchwała Nr 307_2020.pdf (403,55KB))

- Uchwała Nr 306/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 306_2020.pdf (370,50KB))

- Uchwała Nr 305/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 305_2020.pdf (2,41MB))

- Uchwała Nr 304/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 304_2020.pdf (378,50KB))

- Uchwała Nr 303/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 303_2020.pdf (314,96KB))

- Uchwała Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2020 roku (PDFUchwała Nr 302_2019.pdf (613,34KB))

- Uchwała Nr 301/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 301_2019.pdf (183,13KB))

- Uchwała Nr 300/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok (PDFUchwała Nr 300_2019.pdf (214,51KB))

- Uchwała Nr 299/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 299_2019.pdf (151,16KB))

- Uchwała Nr 298/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 298_2019.pdf (268,13KB))

- Uchwała Nr 297/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok (PDFUchwała Nr 297_2019.pdf (1,70MB))

- Uchwała Nr 296/2020 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie udostępnienia świetlic w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 296_2019.pdf (271,10KB))